Wat is TESAMEN

Persbericht bij lancering TESAMEN


Op de wekelijkse markt van Temse werd vandaag, 19 januari 2018,  een nieuw verbond boven de doopvont gehouden in café ‘Bij Rita’, een volkscafé waar de Vlaamse fictieserie Met Man en Macht werd opgenomen. Onder de naam TESAMEN gaan onafhankelijke mensen uit de Scheldegemeente die actief zijn in verschillende burgerinitiatieven en actiecomités samen met sp.a Temse naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Bedoeling is met een progressief, sociaal en creatief programma naar de Temsese kiezer te trekken. Alle betrokkenen zijn enthousiast én ambitieus en ze geloven dat ze met een pak sterke en mondige mensen een nieuwe vibe kunnen teweeg brengen.TESAMEN is geen ‘kartel’ maar een samengaan van burgers die willen dat het beleid verandert in Temse. Zij willen uitdrukkelijk ook bestuursverantwoordelijkheid opnemen. Dat sp.a Temse zich voor de gemeenteraadsverkiezingen aansluit bij het geheel toont uiteraard dat ze sterk geloven in de slagkracht en de overtuigingskracht van dit nieuwe verbond. De algemene ledenvergadering van sp.a Temse zette trouwens vorige week unaniem het licht op groen voor dit nieuwe project. Tegelijk is TESAMEN ook geen groepering die tégen iets of iemand is. Wij zijn voor! Wij willen vooruit! Het programma waarmee TESAMEN naar de verkiezingen zal gaan stellen we later dit voorjaar voor. Uiteraard zal het heel wat progressieve en linkse ideeën en projecten bevatten. We willen vooral creatieve en geloofwaardige alternatieven lanceren op sociaal vlak, op het vlak van ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit, natuur en cultuur, fiscaliteit, enz... Wij willen met TESAMEN ook dat onze gemeente meer leefbaar wordt, meer bruisend. Een leuke plek voor iedereen om te wonen, te leven, te werken, te spelen en te ontspannen. Wij willen trots zijn en wij kijken met een open blik naar de wereld rondom ons. Met TESAMEN komt er een formatie in Temse in beeld die zich voluit zal inzetten namens -, voor - en mét alle inwoners.Lokale participatie verstevigen


Ons ‘klassiek’ partijensysteem rijdt zich bijwijlen vast. Vele gemeentebesturen weten niet goed hoe ze moeten omgaan met mondige inwoners of sterke actiecomités. Temse is een spijtig voorbeeld van hoe besluitvorming nog op een ouderwetse manier tot stand komt. Bewoners participeren bij ons te veel enkel en alleen via het indienen van bezwaarschriften en het invullen van klachtenformulieren. Dat moet anders en participatiever. Er wonen in onze gemeente zoveel interessante en kleurrijke mensen wiens ideeën en capaciteiten nu veel te weinig naar waarde worden geschat. Heel wat partijen vinden nu vlak voor de verkiezingen plots wel het concept ‘inspraak’ uit. sp.a Temse werkt al jaren samen met bewoners die goede voorstellen hebben; ook tussen twee verkiezingen door. We gaan dat na de verkiezingen met TESAMEN nog explicieter uitbouwen. Los van het feit of lokale inspraak nu wettelijk of decretaal verplicht is bij bepaalde projecten, wij zullen met TESAMEN ‘sleutels’ inbouwen om ook bij alle belangrijke grote projecten in de gemeente werken met ‘masterplannen’ (zoals dat in vele gemeenten buiten Temse al gebeurt). Zo kan er in de buurt van zo’n ingrijpende projecten een draagvlak worden gecreëerd. Daarenboven kunnen inwoners vaak een nuttige bijdrage leveren waardoor bepaalde ontwikkelingen zelfs nog beter worden als de versie die wordt opgesteld door een studiebureau. De gemeente moet een participatie-ambtenaar aanduiden zodat het organiseren van de inbreng van de mensen een automatisme wordt.TESAMEN zal de komende maanden een puntig programma uitwerken en regelmatig nieuwe mensen lanceren die ook daadwerkelijk op de lijst zullen opkomen. Bij de persvoorstelling op de wekelijkse markt toonden een 15-tal enthousiastelingen al dat ze er zin in hebben.