Aankondigingsbeleid winkelkern

Temse voert aankondigingsbeleid winkelkern op paar maanden voor verkiezingen


10 augustus 2018Het CD&V-N-VA van Temse sleept zich uitgeleefd richting gemeenteraadsverkiezingen, vindt de politieke beweging TESAMEN. Een aantal recente dossiers tonen aan dat het ‘bobijntje’ op is. Vandaag lezen we dat het bestuur een ruimere masterplan-studie bestelt om het centrum van Temse aan te pakken. Dit naar aanleiding van de herinrichting van de site van de voormalige ISA-school. Je moet maar durven, legislaturen achter elkaar niks doen voor het (winkel)centrum en dan op twee maanden voor de verkiezingen ‘uitpakken’ met een grootschalige studie. TESAMEN kan zo nog wel een reeks andere dossiers opnoemen waar de tactiek van dit college wordt geïllustreerd: enerzijds volop remmen via studies en anderzijds volop gas geven zonder voorafgaand overleg of planning… al naar gelang het de bestuurders uitkomt.Dat zogenaamde ‘ruimer’ masterplan voor de winkelkern dat nu opduikt… Het is voor gemeenteraadslid Bert Bauwelinck (TESAMEN) niet meer dan logisch dat je de ISA-site in een ruimer kader bekijkt met ook de ontwikkelingen van de ernaast gelegen OCMW-campus en de aansluitende winkelstraten, maar waarom komt het CD&V-N-VA-bestuur daar nu pas mee af? Het zijn wel erg late vijgen na Pasen. Het college zou beter werk maken van de update van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan dat in 2019 moet afgerond zijn. Dan kadert de ruimtelijke ontwikkeling van de héle gemeente in een geïntegreerde en vooral met het middenveld en de bevolking overlegde visie. En dan moet er ook niet om de twee weken geïmproviseerd worden. Te vaak lezen we na bijeenkomsten van het college eerder ‘campagne-boodschappen’ die dan ook nog eens het beleid van een toekomstig college ‘vast zetten’. Want dat masterplan voor het centrum… wel, uit de mond van de bevoegde schepen voor ruimtelijke ordening blijkt dat er “nog niks duidelijk is want er moet eind van de maand nog worden samengezeten met het studiebureau”. Noteer wel: hij ziet wel al een paar bloembakken centraal staan (...). Allicht zal tegen begin september weer een persconferentie volgen om te melden dat er een maand later een eerste simulatietekening beschikbaar is. We hebben dit ‘schijnbeleid’ wel al vaker mogen meemaken met het gemeentebestuur van Temse. Het RUP Stationsomgeving-Waterfront strandde o.a. met de privatisering van de Wilfordkaai en om het winkelcentrum aan te pakken wérd een paar jaren geleden al eens een RUP Winkelkern uitgetekend door een studiebureau. Het ligt stof te vergaren in een schuif omdat het college geen initiatieven wou nemen voor de daarin gesuggereerde bescherming van het bouwkundig erfgoed in de projectzone.


De Vlaamse overheid stuurt in het jaar van de verkiezingen vaak omzendbrieven uit waarin wordt opgeroepen tot ‘voorzichtig’ beleid in de aanloop van lokale verkiezingen: grote investeringen en belangrijke beleidsbeslissingen worden best kort ‘on hold’ gezet om te vermijden dat er te veel ‘cadeautjes’ en ‘valse beloften’ worden gedaan. Dat is blijkbaar geen probleem met het huidig gemeentebestuur: hup, op een dikke 7 weken voor de verkiezingen wordt er weer een studie aangekondigd! En zo blijft het thema ‘het centrum van Temse aanpakken’ een verkiezingsthema, dat na de verkiezingen weer netjes opzij geschoven kan worden voor dringender verkavelingen in het open buitengebied. Vorige gemeenteraadsverkiezingen zagen we al een een identiek scenario met de Wilfordkaai.


Een even enerverende beslissing lazen we vorige week in de krant. Nu de heropening van het VITA-zwembad nadert, wordt het duidelijk dat er een probleem is qua parkeercapaciteit. Men heeft al voor een half miljoen euro een parking gepland langs de Rik De Rycklaan, maar tegen de opening van het nieuwe Scheldebad is die nog lang niet beschikbaar. Dan beslist het college maar bijna ‘à l’improviste’ om de Kasteelstraat ter hoogte van het zwembad als eenrichtingsstraat in te richten. ‘Zo kan er langs beide zijden geparkeerd worden voor de zwembadgangers’, is de uitleg. Dat de bewoners van de Fonteinstraat/Oostberg/Stationswijk (met de tijdelijke sluiting van het tunneltje aan het station) dan maar moeten omrijden langs de (drukke) viaduct over de N16 of via de Rik De Rycklaan/Wilfordkaai, tja… we zien wel hoe dat draait zeker? Nog maar recent had een studiebureau de parkeerproblemen aan de waterkant in Temse onderzocht (inclusief die aan het nieuwe zwembad) en de Kasteelstraat gedeeltelijk herinrichten als een eenrichtingsstraat, dat staat in geen enkele van de scenario’s, behalve in dat van het improviserende CD&V-N-VA-bestuur.


Ook het gesteggel rond de toekomst van de Roomacker-site in Tielrode is typerend. De verkavelaar wacht netjes tot het geprefereerde college opnieuw in het zadel zit en het college zelf rekt netjes tijd met een ‘bemiddelaar’ die geen voortgang boekt. Iedereen kan rustig indommelen tot na de verkiezingen. Ook inzake het behoud van de Durmetuin in Tielrode kan een van de laatste beslissingen van het college wel tellen: we kijken even hoe alle binnengekomen gegevens er uit zien en beslissen dan wel ‘ten gepaste tijden’.


Raadslid Bert Bauwelinck (TESAMEN) zal de dossiers binnen een paar weken agenderen op de gemeenteraad. En dan zal vlug blijken hoe makkelijk de goednieuwsshow over onze nieuwe swingende winkelkern kan doorprikt worden.
TESAMEN


Smesstraat 131, 9140 Temse

info@tesamen-temse.be

0472 32 04 39

© Copyright. All Rights Reserved.