April 2019

Meer van hetzelfde

gemeenteraad Temse, 29april 2019


Weinig nieuws onder de zon in de gemeenteraad van april. Het lijkt wel of er nu al sleet zit op de coalitie van CD&V, N-VA en open VLD.  De gemeenteraadsleden van TESAMEN zijn in elk geval nog steeds niet van hun sokken geblazen door grensverleggende of vernieuwende voorstellen.

Het ging wel (alwéér!) over de postjes in bestuursraden, over jaarverslagen, en over jaarrekeningen van intercommunales. TESAMEN vroeg hoe het nog zit met de nieuwe bestemming van de ISA schoolsite, die in handen is van de intercommunale InterWaas.

Personeelsleden van de gemeente krijgen voortaan een hogere vergoeding als ze lang in dienst zijn. Die wordt uitbetaald in Cadeaucheques van Temse. Prima voor TESAMEN. Maar de meerderheid verhoogde  ook het bedrag van de Cadeaucheques voor… zichzelf. Zelfbediening?

Het financiële plaatje voor de nakende verhuis van de gemeentelijke technische dienst is nog heel onduidelijk. De gemeente telt alvast 1,7 miljoen euro neer voor de aankoop van een bedrijfsterrein met gebouwen in de industriezone TTS.

Na de gewone agenda kwamen de agendapunten van de raadsleden van TESAMEN aan bod. Pascal De Dycker vroeg hoe de gemeente de teloorgang van onze winkelstraten wil aanpakken. Brigitte Caura had vragen over de aanpak van leegstand en verkrotting in het centrum van Temse.

 

Een beetje WACCO toch...

Vorig jaar sloot Temse aan bij ‘WACCO’. WACCO staat voor ‘Wase CultuurCentra Overlegplatform’.Dat platform stemt de programmaties van alle Wase cultuurcentra op elkaar af en staat in voor de brochure ‘Accenten’. Elke deelnemende gemeente mag twee verkozenen naar de algemene vergadering sturen. Voor Temse zit cultuurschepen Lieve Truyman (N-VA) in het bestuur namens de meerderheid en gemeenteraadslid Pascal De Dycker (TESAMEN) namens de oppositie. Op de laatste gemeenteraad moesten de raadsleden ook een plaatsvervanger voor Pascal De Dycker kiezen. Annemie Muyshondt (Vlaams Belang) haalde het ruimschoots van Bert Bauwelinck in de stemming. Zouden de mensen van de meerderheid toch een beetje bang zijn voor de mensen van TESAMEN, dat ze liever iemand van het Vlaams Belang kiezen? Maar niet getreurd. Vooruit met WACCO! Meer informatie over de programmatie van de 7 Wase culturele centra vind je in 'Accenten’.

 

Hoe zit het nog met de nieuwe bestemming van het Sint-Amelberga Instituut, beter bekend als ISA?

Bert Bauwelinck (TESAMEN) vroeg naar de voortgang van de plannen voor  de ISA-site op de hoek van de Gasthuisstraat en de Pastoor Boelstraat. De site is in handen van de intercommunale Interwaas. Volgens burgemeester Luc De Ryck (CD&V) zou er nog voor de zomervakantie een projectontwikkelaar aangeduid worden voor de nieuwbouw-panden en de publieke ruimte. Er komen appartementen, een ondergrondse parking en panden voor dienstverlening. Het bizarre is dat men begint te bouwen zonder dat de mogelijke huurders of uitbaters gekend zijn. TESAMEN vindt dat riskant. Misschien komen sommige nieuwe panden daardoor wel een tijd leeg te staan. .

 

Cadeaucheques voor verdienstelijke gemeente-personeelsleden: prima!

Voor gemeenteraadsleden lijkt het eerder zelfbediening.

Het college van CD&V, N-VA en Open VLD heeft het reglement voor huldigingen van langzetelende gemeenteraadsleden en personeel aangepast. Als ze na pakweg 18 jaar uit dienst gaan, dan krijgen ze cadeaubons die ze mogen besteden bij Temsese handelszaken (je kan ze herkennen aan een sticker). De gemeenteraad moest haar zegen nog geven. Dat passeerde vlot bij alle fracties, behalve bij TESAMEN. TESAMEN heeft geen problemen met het huldigen van gemeentepersoneel, maar had het bij monde van raadslid Bert Bauwelinck wél moeilijk met de hogere bedragen voor de gemeenteraadsleden . Wanneer politieke mandatarissen zichzelf belonen met hogere vergoedingen, vinden wij dat een vorm van zelfbediening. Verkozenen moeten vooral ten dienste staan van de mensen en niet van zichzelf.

In de marge van de discussie vroegen TESAMEN-raadsleden Mariam Sourroukh en Brigitte Caura waarom geen enkele handelaar van allochtone afkomst op de lijst van cadeaucheque-handelaars staat. Schepen Stephan Van der Gucht (N-VA) antwoordde dat elke handelaar (altijd) kan aansluiten en dat iedereen die een handelsvergunning aanvraagt informatie krijgt over de ‘Temse-bons’. Maar hij stelde wel voor om op vraag van TESAMEN alle handelaars in onze gemeente nog eens aan te schrijven over de Temsese cadeaucheque.

Meer informatie: Cadeaucheque Temse

 

De gemeentelijke Technische Dienst verhuist naar TTS zonder duidelijk zicht op het totaal financieel plaatje

De technische dienst van onze gemeente verhuist in de toekomst van het Foort naar een ruimere plek in de TTS-industriezone in de Schoenstraat. Daar werd voor 1,7 miljoen Euro een fabrieksterrein gekocht, met een af te breken gebouw en een loods die verbouwd moet worden. Een stuk van het terrein zal de gemeente doorverkopen aan MIWA, zodat het containerpark (dat kampt met plaatsgebrek) kan uitbreiden. TESAMEN-raadslid Bert Bauwelinck vroeg of er in de toekomst ook een nieuwbouw komt om alle mensen van de technische dienst (ook de administratie) in onder te brengen. Schepen Hugo Maes (CD&V) antwoordde dat dat “waarschijnlijk wel het geval” is. De ervaring met de nieuwe Groenloods leert dat het bedrag voor zo’n nieuwbouw enorm kan oplopen. TESAMEN wil daarom de meerjarenbegroting van het najaar afwachten. Dan pas zal duidelijk worden wat de gehele verhuis inclusief afbraak, doorverkoop, verbouwingen en nieuwbouw gaat kosten. Bert Bauwelinck vroeg ook of archeologisch onderzoek de verhuis zou kunnen vertragen, zoals bij de nieuwe loods van de Groendienst enkele jaren geleden. Volgens schepen Maes  zou het “geen problemen stellen”, omdat “de grond niet moest worden beroerd voor alle aankomende werken op het fabrieksterrein” en er dus geen opgravingen nodig waren. Dat willen wij eerst nog eens zien.

De vrijgekomen gebouwen achter Dacca wil men in de toekomst verkopen en zo het centrum ‘verdichten’. Alles staat daar ingekleurd als woonzone, dus het kan mogelijks een project van WoonAnker worden.

 

Drugpunt Waas

Tijdens de bespreking van het jaarverslag van Drugpunt Waas vroeg raadslid Bert Bauwelinck om ook aandacht te hebben voor gokverslavingen in onze gemeente.  TESAMEN vindt trouwens dat er meer moet ingezet worden op preventie en snelle detectie van verslavingen.  Maar dan moeten de medewerkers van Drugpunt Waas ook daadwerkelijk de straat op en niet enkel van achter hun bureaus aan drugpreventie doen.

 

Stukje van een mega-verkaveling in Smesstraat geweigerd

Raadsleden Bart Van Geyt (Open VLD) en Vincent De Maeyer (Groen) stelden vragen over een verkavelingsaanvraag in de Smesstraat. Bert Bauwelinck (TESAMEN) sloot zich aan bij de discussie. Projectontwikkelaars liggen al jaren op de loer om een mega-verkaveling te ontwikkelen tussen het Waesmeer en de Rozenwijk. Daar zouden maar liefst 253 woningen komen. De ontsluiting via ofwel de Smesstraat ofwel de Azalealaan/Rozenlaan/Hoogkamerstraat is hoogst problematisch. De eigenaars proberen daarom de grote verkaveling ‘in stukjes’ te ontwikkelen. Dat ‘truukje’ heeft het gemeentebestuur gelukkig door. De aanvraag voor 8 halfopen bebouwingen op de akker ten zuiden van de watertoren is geweigerd. Er is een ‘bemiddelaar’ aangesteld om de mega-verkaveling te herzien, maar TESAMEN vindt dat de gemeente best nu al start met een procedure om het woongebied een nieuwe bestemming te geven. Het Provinciaal RUP dat bewoning oostwaarts van de Rozenwijk mogelijk maakt, is al meer dan tien jaar oud. De wereld ziet er nu helemaal anders uit dan 10 jaar geleden. Nieuwe woongebieden aansnijden kan enkel nog op plaatsen met een goede ontsluiting, liefst in het centrum zodat de schaarse open ruimte niet verkwanseld wordt.


Hoe de teloorgang van onze winkelstraten tegengaan?

Uit UNIZO-onderzoek blijkt dat in Temse op 10 jaar tijd dubbel zoveel handelspanden leeg kwamen te staan dan in

andere gemeenten.  TESAMEN-raadslid Pascal De Dycker informeerde tijdens de gemeenteraad naar de beleids -

plannen van het  gemeentebestuur om die trend te stoppen. Volgens KMO-schepen Stephan Van der Gucht zijn er op

dit moment 48 lege handelspanden in Temse. Voorlopig verwacht het schepencollege (alweer) alle heil  van een studie.  

Al die studies hebben in het verleden niet veel zoden aan de dijk gebracht. Ook ‘overleg met de handelaars zelf

(Unizo e.a.) heeft de achteruitgang van onze winkelstraten niet kunnen stuiten. Kan niet missen, de Kouterstraat is

naast onze ‘hoofdwinkelstraat’ ook nog eens de belangrijkste verkeersas in het centrum van de gemeente. Niet

meteen ontspannend om daar met winkeltassen van voetpad naar voetpad te spurten. Pascal De Dycker stelt dat er veel

meer werk aan de winkel is. Hij stelt voor om soepeler handelsovereenkomsten te voorzien, zodat ook in Temse tijdelijke

‘pop up-winkels’ kunnen komen.  


Leegstand en verkrotting  in Temse

TESAMEN-raadslid Brigitte Caura vindt dat het maar pover gesteld is met de aanpak van de leegstands- en

verkrottingsproblematiek in Temse. Met een pro-actieve aanpak is veel meer te bereiken.  Als gemeente met een

industrieel verleden vind je in de centrumwijken nogal wat verouderde en onaangepaste arbeiderswoningen. Die zijn

vaak in slechte staat. Het zijn vooral mensen met een beperkt budget die zich genoodzaakt zien om deze ongezonde

woningen te huren. Huisjesmelkers profiteren van de kandidaat-huurders die vaak nergens anders terecht kunnen. De

woningen zijn niet alleen ongezond maar ook ronduit onveilig. Ze worden door de schaarste op de huurmarkt ook

aan een veel te hoge prijs verhuurd. Brigitte Caura stelde voor om het conformiteitsattest verplicht te maken voor

huurwoningen zodat er toezicht is op isolatie, verluchting en veiligheid. Zo kan men de kwaliteit van de woningen

geleidelijk optrekken en controles uitvoeren op dakisolatie, dubbel glas, rookmelders,…, zaken die nu al of binnenkort

verplicht zijn. De bevoegde schepenen stelden dat de strijd tegen huisjesmelkerij inderdaad belangrijk is, maar niet

eenvoudig. Het conformiteitsattest kon het college maar matig bekoren want het zou tot te veel extra werk leiden.

Spijtig, vindt TESAMEN, want in veel andere gemeenten kan het wel én werkt het sturend om de kwaliteit van private

huurwoningen op te krikken.

Raadslid Caura stelde ook dat het verplichte leegstandsregister in Temse heel onvolledig is en dat er geen enkele winkelruimte op staat. Bizar is ook dat er wel een leegstandsregister is in Temse, maar geen leegstandsbelasting, alleen een belasting op verkrotting en verwaarlozing. Temse heeft dat ‘handig opgelost’ door een heel eigen definitie te hanteren van het begrip ‘tweede verblijf’. De gemeente doet niet aan actieve opsporing van leegstand, maar in panden waar niemand gedomicilieerd is, heft ze 167 euro ‘belasting tweede verblijf’. Dat is oneigenlijk gebruik van belasting op tweede verblijven. En het is bovendien een lachertje als je weet dat de leegstandsbelasting in negen op tien Vlaamse gemeenten 1500 tot 2500 euro bedraagt. Je zou bijna denken dat Temse de ogen sluit voor het probleem. De schepen van financiën erkende dat we hier te maken hebben met een scheefgetrokken situatie en beloofde orde op zaken te stellen. Hopelijk voert men dus een echte leegstandsbelasting in en investeert men achteraf de centen in dorpskernvernieuwing.

 

TESAMEN


Smesstraat 131, 9140 Temse

info@tesamen-temse.be

0472 32 04 39

© Copyright. All Rights Reserved.