Juni 2019

TESAMEN voor minder kinderarmoede en meer speelmogelijkheden

gemeenteraad Temse, 24 juni 2019


Deze maand bespraken de gemeenteraadsleden onder andere de jaarverslagen en jaarrekeningen van 2018.  Onze TESAMEN-gemeenteraadsleden vroegen tijdens de aanvullende punten ook nog extra inspanningen in de strijd tegen kinderarmoede, veiliger en uitdagender speelpleintjes en een goede communicatie in de overgangsperiode van huisvuilzakken naar huisvuilcontainers. Vanaf 1 januari 2020 mogen de huisvuilzakken namelijk niet meer gebruikt worden.


Jaarrekeningen en verslagen 2018: de afrekening van het oude bestuur

Het overgrote deel van de gemeenteraadsagenda werd gevuld met besprekingen van de jaarrekeningen en jaarverslagen 2018, zowel voor de gemeente, het ocmw, de kerkfabrieken als het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB).  TESAMEN had een reeks inhoudelijke bedenkingen, maar beseft ook dat het gaat over beslissingen die nog door het vorig college werden genomen en dan nog in een verkiezingsjaar, waar als naar gewoonte een eerder voorzichtig beleid gevoerd wordt.  Onze TESAMEN-raadsleden drongen er bij onze nieuwe bestuurders in elk geval op aan om meer in te zetten op de strijd tegen kinderarmoede, onder andere via het uitbreiden van de Sleutelpas, zodat mensen met beperkte financiële middelen ook goedkoper kunnen inschrijven voor cursussen aan de kunstacademie of lokale sportclubs.


Doornwijk begint op vlak van ruimtelijke ordening op stripverhaal te trekken

In de Doornwijk (in de volksmond ook wel eens de ‘stripverhalenwijk’ genoemd naar de straatnamen) wordt er regelmatig ‘gesleuteld’ aan de verkavelingsplannen. Op papier waren er groenzones en een klein parkje voorzien. Er was ook te weinig plaats voorzien voor publieke ontmoetingsruimten, speelpleintjes… en parkeergelegenheid blijkbaar. Zo besliste de meerderheid om extra parkings te creëren op plaatsen waar tot nu toe groen was voorzien, omdat er vaak chaos ontstond in de buurt van een kinderdagverblijf. De problemen zouden met de nieuwe parking van de baan moeten zijn. TESAMEN vindt dat de planning in het verleden beter had gekund en dat de verkavelaar zich ook moet houden aan eerdere afspraken. Die was al gestart met het rooien van een bufferbos tussen de wijk en de Kleine Dweerstraat, om extra woningen te kunnen bouwen. Het gemeentebestuur heeft de vergunning daarvoor recent terecht geweigerd. Maar de bomen lagen ondertussen al tegen de grond. Kinderarmoede in Temse beter aanpakken

Na de oproep van Magda De Meyer, lid van het Bijzonder Comité Sociale Zaken binnen het OCMW voor TESAMEN,

vroeg haar partijgenoot Bert Bauwelinck op de gemeenteraad naar een meer ‘aanklampende’ aanpak van de

kinderarmoede in onze gemeente.  Schepen Patrick Vermeulen (Open VLD) wees er op dat de kinderarmoede in onze

gemeente al twee jaar daalt. De voorbije jaren zette de gemeente in op de kinderarmoede door de oprichting

van het Huis van het Kind, Onderwijsopbouwwerk en de Sleutelpas (die korting geeft op vrijetijdsactiviteiten). 

TESAMEN erkent dat dit al eerste goede stappen zijn, maar dit mag gerust wat meer zijn.  

Schepen Vermeulen wees er onder andere op dat het nieuwe gemeentebestuur in haar beleidsplan (maart 2019)

verklaarde de Sleutelpas uit te breiden, zoals TESAMEN al van in het begin gesuggereerd heeft. Ook wil de

gemeente de armoedeverenigingen ondersteunen en meer inzetten op huiswerkbegeleiding en taalstimulering, ook

bij ouders.  Kleuters moeten vlotter naar school toegeleid worden en de problematiek van de ‘lege brooddozen’

moet aangepakt. Te veel kinderen zitten met een knorrende maag op de schoolbanken. We wachten af waarmee het

bestuur concreet boven water komt.Kinderen moeten in Temse buiten kunnen spelen

Naar aanleiding van een vraag van raadslid Debby Vermeiren (CD&V) vroeg TESAMEN-gemeenteraadslid Mariam Sourroukh om in de toekomst opnieuw de SpeGTbus te laten rijden, om kinderen tijdens de zomervakantie vanuit de deelgemeenten naar het centrale speelplein in Temse te brengen.  Ze vroeg ook om meer aanbod in de deelgemeenten zelf te voorzien, door bijvoorbeeld de Pretcamionette opnieuw te laten rondrijden met een leuk aanbod. Dat kan een goede aanvulling zijn op de huidige ‘Krijtstraten’, die de jeugddienst tijdens de zomermaanden organiseert. Ook zou men natuurkampen kunnen organiseren in en rond het Natuurhuis te Steendorp.


Meer speelpleintjes!

TESAMEN-raadsleden Brigitte Caura en Mariam Sourroukh vroegen meer aandacht voor speelpleintjes in onze

gemeente. TESAMEN meent dat er zeker voldoende aanbod is, maar dat het er niet altijd even veilig en proper is. 

Schepen Maes (CD&V) benadrukte dat Groot-Temse 36 speelpleintjes telt. Mooi, maar worden ze allemaal even

goed onderhouden? TESAMEN wees op het verwaarloosde speelplein aan de Vlietdam. Dat wordt tijdelijk “bewust

niet meer aangepakt, aangezien dit telkens opnieuw gevandaliseerd wordt”, aldus schepen Maes. Met andere

woorden: door baldadig gedrag van enkelen moet een hele buurt gestraft worden. 

Twee dagen na onze tussenkomst op de gemeenteraad werd dit pleintje opnieuw op punt gesteld door de

gemeentelijke dienst.  Jammer genoeg merkte TESAMEN op dat een week later de nieuwe schommel opnieuw is

stukgesneden.   

Het gemeentebestuur pakt het onderhoud en de inrichting van speelpleintjes naar eigen zeggen systematisch aan. 

Zo bekijkt men het aantal kinderen (en hun leeftijd) in de onmiddellijke omgeving en past hieraan de speelpleintjes aan. Dat is de uitleg om te verantwoorden dat er momenteel geen speelpleintje is in de nieuwbouwwijk op de voormalige Boelwerf. Er wonen blijkbaar te weinig kinderen in de buurt en de bewoners zouden geen voorstander van een speelpleintje zijn, omdat men overlast vreest. Dat is wel een vreemde redenering. Als er dan al een ouder publiek zou wonen op De Zaat, dan kunnen die mensen toch met hun kleinkinderen naar een speeltuin?  De gemeente zou onlangs gestart te zijn met buurtborrels, bvb. in de Felix Timmermanslaan, onder andere om over de nood aan speelpleintjes te overleggen met de buurt. Mocht u een voorstel hebben voor een speelpleintje in uw buurt, mag u dit steeds melden aan de leden van TESAMEN of aan de groendienst van de gemeente.


Van vuilniszakken naar vuilniscontainers

TESAMEN-gemeenteraadslid Brigitte Caura kreeg net voor de gemeenteraad te horen dat inwoners vanaf

oktober losse vuilniszakken kunnen aankopen, zodat mensen niet met een overschot zitten wanneer Temse in

januari 2020 instapt in het DIFTAR-systeem met afvalcontainers. Verder stelde het bestuur dat onze

gemeente dezelfde sociale correcties zal toepassen als Sint-Gillis-Waas .  Dat vinden wij toch vrij mager. We

wachten de commissie leefmilieu van augustus af voor meer info. MIWA zal ook informatiemomenten voor de

bevolking houden vanaf september 2019.

TESAMEN


Smesstraat 131, 9140 Temse

info@tesamen-temse.be

0472 32 04 39

© Copyright. All Rights Reserved.