Sterker kinderarmoedebeleid

TESAMEN vraagt een sterker kinderamoedebeleid


De jongste kinderarmoedecijfers van Kind en Gezin geven alweer geen fraai beeld van het Waasland .  Sint- Niklaas stijgt naar 24 % , gevolgd door Temse op 14%.  Beiden zitten hiermee boven het Oost - Vlaamse gemiddelde.


Bij kinderen van wie de moeder als niet-Belgische geboren is, ligt die met 33,6 % veel hoger dan de 6 % bij kinderen met een moeder van Belgische origine.  29 % van de kinderen geboren in 2018 spreekt geen Nederlands met de moeder. Meer dan 36 % van de minderjarigen heeft nu een niet-Belgische herkomst. Zij hebben meer kans om op te groeien in een gezin waar de ouder(s) niet uit werken gaat/n. Uiteraard is werk en een degelijk inkomen in het gezin essentieel om  kinderarmoede een halt toe te roepen. Maar ook méér investeren in de kinderen zelf is absoluut noodzakelijk.

 

Kinderarmoede is een schandvlek die we in onze welvaartsmaatschappij  niet mogen dulden. Iedereen weet vandaag  dat de leeftijd tussen 0 en 3 jaar cruciaal is om kinderarmoede een halt toe te roepen. TESAMEN pleit ervoor om een tandje bij te steken met een fors lokaal kinderarmoedebeleid.


De 1 euromaaltijden van minister Homans, die ook in Temse werden toegepast, kunnen duidelijk geen succes genoemd worden.

Er moet méér gebeuren : een veel intensievere begeleiding van kansarme gezinnen en dit vanaf de zwangerschap, huisbezoeken om ervoor te zorgen dat kansarme gezinnen alle voordelen krijgen waar ze recht op hebben, maar waarvan ze vaak niet weten dat ze ze kunnen krijgen, meer toeleiding naar  kinderopvang zodat peutertjes van kleinsaf  aan gestimuleerd worden in hun ontwikkeling en een taalbad krijgen op de leeftijd dat ze er het meest  ontvankelijk voor zijn , veel meer betrekken van ervaringsdeskundigen , een babykaart waarmee eerste en tweede leeftijdsmelk voor elk gezin toegankelijk is, veel uitgebreidere gezinsondersteuning, werken aan grotere ouderbetrokkenheid zowel in kinderopvang als kleuterschool, ondersteuning van de schoolloopbaan enz…


“Als gelijkaardige gemeenten als Hamme en Bornem met hun kinderarmoedecijfers kunnen afklokken  op respectievelijk 7,2% en 7%, moet dat ook in Temse kunnen” aldus Magda De Meyer, lid voor Tesamen binnen het Bijzonder Comité  Sociale Dienst van OCMW Temse.

TESAMEN


Smesstraat 131, 9140 Temse

info@tesamen-temse.be

0472 32 04 39

© Copyright. All Rights Reserved.