Investeren in mensen

TESAMEN investeren in mensen

Temse het zwakke broertje in de Gemeentemonitor


De Vlaamse Gemeentemonitor maakt het nu ook officieel: slechts 6 op 10 Temsenaren is tevreden over de dienstverlening  van het gemeentebestuur.  We blijken hiermee het zwakste resultaat in het Waasland te behalen.  Daarnaast vindt slechts 3 op 10 inwoners dat de gemeente voldoende inspanningen doet om inwoners te betrekken.   Nochtans is er heel wat talent aanwezig  in onze gemeente dat zijn steentje wil bijdragen  aan een warmer, veiliger en leefbaarder Temse.


We hebben bijvoorbeeld adviesraden waar puike mensen in zitten, maar zelden  of nooit wordt hen door het gemeentebestuur om advies gevraagd.   Dat is precies de reden waarom  TESAMEN is opgericht:  al die inzet en betrokkenheid gebruiken en inzetten voor een beter Temse!


Samen zorg dragen voor onze ouderen…


Het aantal ouderen in Temse groeide de voorbije jaren sterk aan in onze gemeente, sterker dan in Vlaanderen: prognoses voorspellen dat tegen 2030 één op drie inwoners ouder is dan 60 jaar.  Het is dus uiterst belangrijk om toekomstgericht met deze groep rekening te houden.  Nochtans merken we vandaag in de gemeentemonitor dat in Temse slechts 57% van de inwoners tevreden is over de ouderenvoorzieningen (ter vergelijking: voor heel Vlaanderen is dit 74%).  De volgende jaren zal het Woonzorgcentrum De Reiger een grondige renovatie ondergaan, maar we vrezen dat dit niet voldoende zal zijn.   


Uit het Ouderenbehoefteonderzoek van professor Verté (VUB) leren we dat 43% van onze senioren  een kruidenier (en vaak ook een bakker en/of slager) mist in de wijk, zeker in de deelgemeenten. We pleiten daarom voor de opstart van mobiele kruidenierszaken, de uitbouw van dorpspunten (dit zijn lokale afhaalpunten waar mensen elkaar ook kunnen ontmoeten) en de organisatie van boerenmarkten in alle deelgemeenten, zodat ook minder mobiele senioren  hun dagelijkse inkopen kunnen doen en tegelijk kunnen genieten van meer sociaal contact.  Want meer dan 4 op 10 senioren kampt met eenzaamheid. 


Op dit moment kent Groot – Temse slechts één dienstencentrum.  TESAMEN pleit er voor om ook in wijken buiten het centrum dienstencentra op te richten, zodat elke senior een leuke activiteit kan bijwonen of een betaalbare, lekkere en gezonde maaltijd kan eten in goed gezelschap.


Samen zorg dragen voor de toekomst


Er worden al veel inspanningen geleverd om activiteiten aan te bieden aan de bijna 7.000 kinderen en jongeren in onze gemeente, alleen is het jammer dat ze daar niet veilig geraken. 1 op 2 Temsenaren vindt dat het voor kinderen onveilig  is om zich te verplaatsen op ons grondgebied (Temse staat op de 9e slechtste plaats in Vlaanderen). Bijna de helft van de  inwoners  vindt dat er niet genoeg veilige fietspaden zijn in Temse, een derde vindt de staat van de voetpaden ondermaats. 


Ongeveer één op drie inwoners vindt dat er te weinig speelvoorzieningen zijn voor kinderen tot 12 jaar en onvoldoende geschikte plekken voor de jeugd.  Dit konden we ook lezen in het Kindrapport (2016) van Temse: “Er staan aan de kraan van de Boelwerf veel huizen maar er is geen plaats meer om buiten te spelen, dat vinden we niet leuk. Er is wel nog genoeg plaats om een speeltuin te maken” (klasgesprek 1e  leerjaar).


TESAMEN wil méér speelplekken en groen in Temse, waarbij de kinderen  zelf ook mogen meedenken over de inrichting.  Een écht Huis van het Kind op pakweg de ISA - site kan ervoor zorgen dat alle kindvoorzieningen  gebundeld worden op één locatie, zodat ouders én kinderen weten waar ze terecht kunnen.


We vragen veel meer aandacht voor de sterk stijgende kinderarmoede. Eén op zes kinderen leeft in armoede in onze gemeente, dat zijn maar liefst 3 kinderen in elke klas! We stellen het systeem van een babykaart voor, die aan kwetsbare gezinnen recht geeft  op 1 jaar gratis apotheek, eersteleeftijdsmelk en verzorgingsproducten.  Samen met de ondersteuning van kansarme zwangere vrouwen en gratis kinderopvang voor kwetsbare gezinnen kan dit zorgen voor een  gelijke start voor alle kinderen. Voor oudere kinderen willen we bekijken hoe we het inschrijvingsgeld voor activiteiten en verenigingen betaalbaar houden voor iedereen.  Want volgens TESAMEN verdient elk kind het om mee op schoolreis, bos – of zeeklassen of scoutskamp te kunnen gaan.  Armoede mag niet leiden tot uitsluiting.


TESAMEN wil van Temse een warme gemeente maken, een gemeente waar we niemand achterlaten en iedereen meetelt. Want een gemeente die investeert in mensen, daar worden we allemaal samen beter van.


Bron: statistieken.vlaanderen.be

TESAMEN


Smesstraat 131, 9140 Temse

info@tesamen-temse.be

0472 32 04 39

© Copyright. All Rights Reserved.