Kinderarmoede nu aanpakken

TESAMEN wil dat schrikbaarwekkend hoge kinderarmoedecijfers in Temse nu worden aangepakt


13 juni 2018


Kinderarmoede in Temse blijft een onrustbarend fenomeen: de laatste cijfers van Kind & Gezin tonen aan dat met 14,9% Temse bijna 2% boven het Vlaamse gemiddelde ligt. Ondanks dat is er tot op heden nog altijd geen volwaardige kinderarmoedebestrijdingsplan uitgerold door de gemeente of door het OCMW. Erger nog, de middelen die Temse kreeg van hogerhand voor de bestrijding van kinderarmoede, werden zelfs niet helemaal opgebruikt! OCMW-raadsleden Magda De Meyer en Pascal De Dycker en gemeenteraadslid Bert Bauwelinck erkennen dat er recent wel  een aantal initiatieven opgestart werden rond gezins- en opvoedingsondersteuning, maar dé twee grote uitdagingen waar gezinnen in armoede vandaag mee kampen zijn huisvesting en kinderopvang. En op die domeinen wordt nog te weinig extra ingezet. Zij willen dat met de lokale politieke beweging TESAMEN anders zien in de volgende legislatuur.


TESAMEN wil een gemeentelijke crèche oprichten


Zeker voor kinderen die opgroeien is kinderopvang erg belangrijk, ze komen er in contact met andere peuters en kleuters, oefenen hun motorische en intellectuele vaardigheden, leren de taal spelenderwijs... Dit zorgt ervoor dat deze kinderen alvast niet met een achterstand beginnen in het kleuteronderwijs. Maar Temse is op dat vlak een problematische gemeente: met slechts 35,25 plaatsen op 100 kindjes zitten we ook hier onder het Vlaamse gemiddelde. Erger nog: recent verloor het OCMW van Temse nog meer dan 40 erkende maar niet ingevulde plaatsen!


TESAMEN pleit voor extra inspanningen voor kinderopvang in Temse zodat elk kind een plaats kan krijgen. Daarom stellen OCMW-raadsleden Magda De Meyer en Pascal De Dycker voor om in Temse een gemeentelijke crèche uit te bouwen. Volgens gemeenteraadslid Bert Bauwelinck kan dat initiatief mooi centraal gevestigd worden op de site van de voormalige middelbare school Ste.-Amelberga waar momenteel een RUP-procedure loopt. Bovendien  creëer je met deze gemeentelijke crèche ook werkgelegenheid zodat je twee vliegen in één klap slaat. Het is tijd dat de gemeente Temse iets meer ambitie toont om het gebrek aan kinderopvangplaatsen weg te werken. De stress bij jonge mama's en papa's die vandaag één (jawel een heel) jaar moeten wachten vooraleer er een plaatsje vrijkomt  in een  crèche, dat moet anders vinden de raadsleden die daar met TESAMEN fel op willen inzetten..


Een fijne woning om thuis te komen -

waar blijft het sociaal verhuurkantoor?


Een andere pijnpunt in de strijd tegen (kinder)armoede is het gebrek aan betaalbare en gezonde woningen in Temse. De grootste hap uit het huishoudbudget gaat immers naar huur. De wachtlijsten voor een sociale woning bij een van de drie sociale huisvestingsmaatschappijen actief in de gemeente, loopt vele jaren op. Een half decennium wachten, het is geen uitzondering. Huisvestingsmaatschappij Woonanker levert goed werk, maar het is te weinig om de hoge woningnood te lenigen. Daarom zijn vele mensen met kinderen verplicht om te gaan huren op de peperdure private huurmarkt. Het is dan ook wraakroepend dat Temse één van de enige  Wase gemeenten is zonder Sociaal Verhuurkantoor. Dan kan er ook bemiddeld worden om ook private woningen op een sociale, kwalitatieve en betaalbare aan te bieden aan mensen in armoede. Goed voor de verhuurders, de huurders en vooral: hun kinderen die een fijne en gezonde woonplek krijgen.


TESAMEN


Smesstraat 131, 9140 Temse

info@tesamen-temse.be

0472 32 04 39

© Copyright. All Rights Reserved.