Augustus 2019

TESAMEN tegen racen, maar voor meer openbaar vervoer

Gemeenteraad Temse, 26 augustus 2019


Tijdens de eerste gemeenteraad na de zomervakantie werd  in een bloedhete raadszaal onder andere gediscussieerd over de invoering van het nieuwe afvalophaalsysteem met containers in plaats van afvalzakken  Wij vinden dat mensen met incontinentie en mensen met een bescheiden inkomen grotere kortingen moeten krijgen op hun afvalfactuur. De TESAMEN-fractie gooide ook op eigen initiatief weer heel wat dossiers voor de voeten van het gemeentebestuur: de slechte busverbindingen tussen Hamme over Elversele/Tielrode naar Antwerpen bijvoorbeeld. Verder ook een pleidooi voor een beter gebruik van gemeentelijke culturele zalen als de Mosterdpot in Steendorp. Die kan zeker ook regelmatiger als ontmoetingsruimte voor de buurt opengesteld worden. zal. En vindt u de straatracers in uw woonstraat ook zo irritant? TESAMEN wil dat de problematiek van de laagvliegers wordt aangepakt: meer agenten zichtbaar op straat (met de fiets of te voet), snelheidsremmers en… waarom niet: inbeslagnames van bolides die te vaak in overtreding gaan. Ook de succesvolle waterbus van Antwerpen naar Kruibeke moet voor TESAMEN in de toekomst tot in Temse varen. Lees hieronder meer over onze tussenkomsten. Beheerraad cultuurcentrum en bibliotheek

Vanaf deze legislatuur zijn de twee afzonderlijke beheerraden voor het cultuurcentrum en de bibliotheek samengesmolten.  Geen onlogische keuze van het gemeentebestuur, aangezien er de voorbije jaren toch heel wat overlappende agendapunten besproken werden.  TESAMEN zal in deze nieuwe beheerraad Grégoire Heyrman afvaardigen. Grégoire is reeds vele jaren actief geweest in de twee afzonderlijke beheerraden, en kan met zijn ervaring voor een degelijke inhoudelijke inbreng zorgen.Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Woonbeleid

De Vlaamse Overheid wil gemeenten ondersteunen en stimuleren om intergemeentelijk samen te werken met het oog op de realisatie van de 3 Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal woonbeleid: 

1/ zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod 

2/ kwaliteit bevorderen van het woningpatrimonium en de woonomgeving 

3/ informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met vragen over wonen.

Interwaas coördineert dit op Waas niveau en deelde de Wase gemeenten  op in 3 clusters. Temse zit in een cluster met Beveren en Hamme; logisch omdat er op ons grondgebied ook sociale woningen zijn van huisvestingsmaatschappijen uit Beveren en Hamme. TESAMEN hoopt  dat er op deze manier op een meer professionele manier gewerkt zal worden rond woonbeleid in onze gemeente. TESAMEN eist ook dat zowel de huisvestingsmaatschappij WoonAnker Waas, als de nieuwe ambtenaar die zich met Woonbeleid gaat bezig houden binnen Inter-Waas, eens langskomen om op een gemeentelijke commissie uitvoerig te praten over het woonbeleid in onze gemeente.


Duurder ophaalsysteem restafval: sociale tegemoetkomingen onvoldoende

Op 1 januari 2020 zal ook de gemeente Temse overschakelen op Diftar, een ophaalsysteem voor restafval middels containers in plaats van plastic zakken. De containers zullen worden gewogen op de vrachtwagen en achteraf krijgen de gezinnen dan een factuur van afvalintercommunale MIWA. Op een vorige gemeenteraad had TESAMEN zich al kritisch uitgelaten over o.a. het gebruiksongemak voor een deel van onze inwoners.  We blijven ook pleiten voor eerlijker en ruimhartiger sociale correcties. TESAMEN denkt daarbij aan mensen met beperkte financiële middelen en mensen die veel luiers hebben (gezinnen met baby’s of mensen met incontinentie bijvoorbeeld…). Elk gemeentebestuur kan zelf kiezen hoe ver men hierin gaat, en de vrees van TESAMEN blijkt bewaarheid te worden: Temse kiest voor minimale sociale correcties, namelijk enkel een kleine korting voor mensen met incontinentie. TESAMEN zal blijven aandringen op een ruimere korting voor meer mensen.  


Ook kleinere sportclubs hebben nood aan betere accommodatie

In het kader van een vraag tot borgstelling bij een lening van Hockeyclub Rapid Temse vroeg TESAMEN-raadslid Pascal De Dycker om ook meer aandacht te hebben voor de andere sportclubs in onze gemeente.  Als voorbeeld gaf hij vierdeprovincialer VK Tielrode (voetbal), waar de accommodatie al jaren niet meer helemaal in orde is. De gemeente hééft inspanningen gedaan (bvb. aankoop van een extra terrein), maar de kleedkamers zijn duidelijk de meest aftandse uit de hele regio. Wanneer de jonge voetballertjes elders op bezoek gaan, kijken ze hun ogen uit voor de puike douches en kleedkamers. .  


Technische dienst verhuist naar de Schoenstraat

De gemeente heeft definitief beslist om voor de herlocatie van de gemeentelijke technische dienst een industrieel terrein aan te kopen in industriezone TTS, aansluitend bij het MIWA-containerpark en de loods van de gemeentelijke Groendienst. TESAMEN vindt het bedrag van 1,7 miljoen euro aan de hoge kant, en dan moet men nog beginnen met een bestaande fabriekspand aan te passen om de diensten daarin onder te brengen. Voor je het weet eindigen we aan een bedrag van 3 miljoen euro. Wegens het ontbreken van een totaalplan en -budget onthield de TESAMEN-fractie zich als enigste fractie. De anderen keurden het project goed. Zwaar vrachtverkeer laveert door smalle straatjes in deelgemeenten

Verschillende bewoners uit deelgemeenten, waaronder TESAMEN-bestuursleden Alec Lamberts en Franky Van

Cauwenberghe, meldden dat zware vrachtwagens te vaak sluiproutes zoeken in onze gemeente.  Raadslid

Pascal De Dycker gaf tijdens de gemeenteraad twee voorbeelden uit Steendorp en Elversele.

Schepen Lieve Truyman (N-VA) wil eind september in de Dorpstraat in Elversele een infovergadering

organiseren over de daar al geplande riolerings- en wegeniswerken. Daar zal aangekondigd worden dat er een

tonnagebeperking komt via de versmalde Dorpstraat.  

In verband met de benedenkant  van Steendorp-centrum zei de schepen dat de GPS-operatoren verwittigd

zijn om zwaar verkeer niet meer langs de Gelaagstraat en naburige straatjes te laten rijden, tenzij plaatselijk

verkeer.  Verdere oplossingen werden niet gegeven.

Aansluitend meldde de mobiliteitsschepen ook nog dat de gemeente Temse is ingestapt in het Charter

Werftransport van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en de Bouwfederatie.  Via dit charter zorgt men ervoor

dat werftransport niet meer via schoolpoorten rijdt tijdens het begin en einde van de schooltijden.


Stinkende siervijvers

TESAMEN-raadslid Brigitte Caura wil dat  enkele verwaarloosde siervijvers in onze gemeente beter onder -

houden worden.  Buurtbewoners in de Sompershoekwijk klagen over het geluid van reutelende pompen en

waterplassen die er zwart, troebel een doods bij liggen.  Schepen Hugo Maes (CD&V) liet weten dat door de

voorbije twee hete zomers ook meer vissterfte was in de verschillende vijvers Hij riep de bevolking ook op

om de vissen niet te voederen, want dit komt de waterkwaliteit niet ten goede.  De gemeentelijke groen -

dienst zorgt zelf voor voldoende voedsel.

Zwerfvuil in onze gemeente

TESAMEN-raadslid Brigitte Caura was blij dat de gemeente in het OVAM-zwerfvuil-project ‘Mooimakers’ was

gestapt.  Daarenboven zullen we waarschijnlijk deelnemen aan een coachingstraject om zwerfvuil nog

efficiënter aan te pakken.    TESAMEN drong ook aan om afvalbakjes en asbakken te voorzien aan aan horeca -

zaken en winkels waar voeding gekocht kan worden. De rotzooi die aan die handelszaken op de grond ligt, is vaak

schaamteloos smerig.

Op de gemeenteraad werd ook nog eens opgeroepen  om deel te nemen aan het XL Zwerfvuilevent

op 22 september dat wordt georganiseerd door  Ekobie en waaraan ook Ons Streven, TESAMEN en nog

heel wat andere organisaties deelnemen.Dienstverlening De Lijn laat te wensen over

Verschillende bewoners van Temse meldden in de maand juni aan TESAMEN raadslid Pascal De Dycker dat de dienstverlening van De Lijn al een tijdje te wensen over liet, meer bepaald op Lijn 99 (S) tussen Antwerpen en Tielrode/Elversele/Hamme.   Ziekteverzuim, personeelstekort, en grootschalige wegenwerken in Kruibeke worden aangehaald als reden voor het feit dat bussen vaak te laat of helemaal niet meer langskomen.  

Burgerbeweging Haal De Lijn Over De Brug vernam echter van een interne bron dat De Lijn op deze verbinding wel eens één op drie bussen definitief zou willen schrappen.  Dat werd door de gemeente ontkend. Men gaat de problematiek in elk geval aankaarten binnen de Wase vervoersregioraad.


Gemeentelijke zalen opengooien als buurthuis (De Mosterdpot, Emiel Naudtszaal...)

TESAMEN-raadslid Mariam Sourroukh en Steendorpenaar Alec Lamberts zien veel meer potentieel in De

Mosterdpot, dan waarvoor ze nu gebruikt wordt.  Zo kan deze gemeentelijke zaal, net als de Emiel

Naudtszaal in Elversele, een echte ontmoetingsplaats worden in de deelgemeenten. Waarom kunnen de

zalen ook niet meer opengesteld worden als plek voor de buurtbewoners om te komen kaarten, om te

komen studeren, of als  sociaal restaurant? Het gemeentebestuur gaat het voorstel onderzoeken. Er werden al

enkele moeilijkheden (werken via AGB, personeelsbezetting, keukengebruik….) aangehaald, maar voor

TESAMEN zijn dat zaken die zeker opgelost kunnen worden.


Bouwkundig erfgoed

TESAMEN-raadslid Bert Bauwelinck vraagt al een hele tijd naar een plan omtrent de bescherming van ons bouwkundig erfgoed.  Schepen Lieve Truyman (N-VA) verklaarde dat net voor de zomerperiode een geactualiseerde erfgoedlijst is voorgesteld aan de gemeente.  We zijn benieuwd. . Alvast betreurenswaardig is dat de gemeente voor het eerst niet mee deed aan de open monumentendag (8 september). De burgemeester liet vlug weten dat de gemeente ‘op zichzelf’ initiatieven gaat nemen, zoals het eenmalig openstellen van de zogenaamde Egyptische pronkzaal in Kasteel Bunneghem-Sloor in de Kasteellaan. Hiernaar zijn we zéker benieuwd. Wij houden u op de hoogte!


Waterbus moet tot in Temse varen

Burgemeester Luc De Ryck (CD&V) liet in het begin van de zomer weten dat de Waterbus van Antwerpen naar

Kruibeke tot in Temse door te brengen onhaalbaar was, omdat het financieel niet haalbaar was. Maar de

documenten om dat te staven waren niet beschikbaar en de beloofde proefvaarten zijn er nooit gekomen.  De

burgemeester meende dat hij verkeerd geciteerd werd en dat hij nog steeds voorstander is van een

Waterbus in Temse. Hij somde enkele praktische obstakels op, waaronder het varen onder de brug bij hoog

water en het ontbreken van een aanlegsteiger stroomafwaarts (die dan bij hoogwater gebruikt moet

worden). Maar dat zijn volgens TESAMEN-raadslid Bert Bauwelinck praktische zaken die te overwinnen zijn.

En het is niet de gemeente Temse die op eigen kosten openbaar vervoer moet gaan organiseren. De Lijn

moet ingeschakeld worden in het Waterbus-project van het Antwerps Havenbedrijf! Verrassing op alle

banken toen de burgemeester liet weten dat dit misschien wel opduikt in het akkoord dat de nieuwe Vlaamse

Regering aan het afronden is.


Straatraces in Groot-Temse: dringend aanpak gewenst!

De voorbije weken en maanden wordt Temse, net zoals vele andere gemeenten en steden, geteisterd door

wegpiraten die op avondlijke en nachtelijke uren met onaangepaste snelheid door de straten scheuren.

TESAMEN-raadslid Bert Bauwelinck kloeg deze ‘plaag’ aan tijdens de gemeenteraad, na vele opmerkingen

in en buiten het bestuur van TESAMEN.  Onder andere TESAMEN-bestuurslid Sarah Van Geertsom merkt

dat de eerste fietsstraat in onze gemeente (onder het station) vaak gebruikt wordt om door te racen, maar ook

in de andere centrumstraten en alle deelgemeenten valt dit op. TESAMEN vraagt niet alleen meer controles

via flitscamera’s, maar ook meer aanwezigheid van de politie in het straatbeeld, zelfs op mountainbikes of te

voet.  

Ook voor burgemeester Luc De Ryck (cd&v) blijken de straatraces een bekommernis.  Hij verwees in zijn

antwoord naar de geplande camera’s, maar ook naar ‘andere maatregelen’, die hij niet kon specifiëren,

omwille van het verrassingseffect. Tegelijk deed de burgemeester een oproep naar de bevolking om

snelheidsmaniakken te melden aan de politie. Doen zouden we zeggen!


NMBS-vervoersplan 2020 - 2023: wat zit er in voor Temse?

Al jaren vraagt TESAMEN-raadslid Bert Bauwelinck naar betere treinverbindingen op spoorlijn 54 die Temse

aandoet, net als de uitbouw van een mobiliteitspunt aan het Stationsplein.  Schepen van mobiliteit Lieve

Truyman (N-VA) liet weten dat een eerder opgestelde motie van TESAMEN aan de NMBS, Infrabel en de Wase

vervoersregioraad is bezorgd. Volgens de schepen is het de bedoeling dat de Wase vervoersregioraad de

krachten bundelt en zo naar de NMBS stapt.  De eisen zijn nochtans niet moeilijk: halfuur-treinverbindingen

(in plaats van een keer per uur), hogere en comfortabele perrons en blauwe deelfietsen in de fietsrekken.
Woonanker Waas vs. de Vlaamse startnota

Vanuit de startnota van de Vlaamse informateur doemden donderwolken op, want de nieuwe Vlaamse bestuurders willen geen subsidies meer geven aan gemeenten die nu al 9% sociale woningen hebben. Dat is zo in Temse. Gaan we dan (ondanks een wachtlijst van meer dan 1000 gezinnen die jarenlang wachten op een betaalbare woning) stoppen met sociale woningen bouwen?  TESAMEN-raadslid Bert Bauwelinck wou daar wel eens het fijne over weten. Het gemeentebestuur meent echter dat het helemaal niet zeker is dat dit zinnetje in de startnota zal overeind blijven binnen het uiteindelijke regeerakkoord. Men gaat er dus ook vanuit dat minstens de gemaakte afspraken omtrent lopende projecten zullen nagekomen worden. Men vreest bij Woonanker Waas wel voor toekomstige projecten op de ISA-site en in de Pieter Dierickxlaan.  


38 appartementen in de Fonteinstraat : de bewoners wisten van niks

In de Fonteinstraat wordt binnenkort een villa gegooid en vervangen door 38 nieuwbouwappartementen met

ondergrondse parkings.  Het schepencollege zette daarvoor in volle vakantieperiode het licht op groen,

zonder voorafgaandelijk openbaar onderzoek. In sé is het gemeentebestuur niet verplicht om dit te doen,

aangezien dit past binnen het RUP Stationsomgeving - Waterfront Deel 2. Toch wijkt het project zo fel af van

de bestaande situatie en van de zeer vage omschrijvingen in het RUP, dat het van goede wil zou getuigen,

mochten de projectaanvragers en/of de gemeente tenminste de naburige bewoners verwittigen.  Dit is niet

gebeurd en zet kwaad bloed. Schepen Wim Van Rossen (Open VLD) is echter van mening dat dit niet de

taak van de gemeente is en dat TESAMEN hiermee ‘populistisch gedrag’ vertoont. TESAMEN vindt echter

dat mensen informeren over een veranderende nabije woonomgeving niet populistisch is. TESAMEN


Smesstraat 131, 9140 Temse

info@tesamen-temse.be

0472 32 04 39

© Copyright. All Rights Reserved.