Home

Groen-Temse treedt toe tot TESAMEN

(waar ook mensen van Vooruit-Temse en vele anderen deel van blijven uitmaken)

TEMSE, vrijdag 21 okt - Vandaag heeft de lokale politieke beweging TESAMEN uit Temse goed nieuws: Groen-Temse treedt toe tot TESAMEN! Wij doen dat gezellig in café ’t Schrijverke, want iedereen mag delen in dit blijde nieuws.

 

Bijna vijf jaar geleden (op 19 januari 2018) werd TESAMEN boven de doopvont gehouden. Onder de naam TESAMEN trokken toen een aantal onafhankelijke mensen uit de Scheldegemeente, die actief zijn in verschillende burgerinitiatieven en actiecomités, samen met sp.a-Temse (nu Vooruit-Temse), met een progressief, sociaal en creatief programma naar de Temsese kiezer. TESAMEN haalde bij de lokale verkiezingen van 2018 meteen 4 verkozenen. Groen-Temse ging met 2 verkozenen in de gemeenteraad zetelen. Vandaag beslissen de mensen van Groen-Temse om voor hun lokaal politiek engagement in 2024 TESAMEN te vervoegen. Vooruit-Temse herbevestigt bovendien het engagement om blijvend de krachten te bundelen binnen TESAMEN. We zullen vanaf nu onze maandelijkse voorbereidende vergaderingen gezamenlijk houden zodat we tegen de  gemeenteraadsverkiezingen van 2024 nog beter op elkaar ingespeeld raken.

 

Lokale participatie verstevigen: samen als TESAMEN

 

Ons ‘klassiek’ partijensysteem rijdt zich soms vast. Vele gemeentebesturen weten niet goed hoe ze moeten omgaan met mondige inwoners of sterke actiecomités. Maar mensen die daar actief zijn hebben vaak geen zin om zich met nationale thema’s bezig te houden en dan is een lokale partijafdeling van een nationale partij een te hoge drempel. Vaak wordt het lokale debat dan vermengd met het nationale partijdiscours. Wij willen met TESAMEN duidelijker de focus leggen op gemeentelijke dossiers, zaken dicht bij de mensen. TESAMEN werkt niet met lidkaarten. Dat wil niet zeggen dat mensen binnen TESAMEN geen lid mogen zijn van een nationale partij. Dat is vaak mooi meegenomen maar dat hoeft niet. We doen voortaan met meer mensen een ‘TESAMEN’-jasje aan en mikken hiermee op een grote lokale politieke beweging die mee kan spelen met de andere politieke formaties in onze gemeente.

 

TESAMEN zal creatieve en geloofwaardige alternatieven blijven lanceren op sociaal vlak, op het vlak van ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit, natuur en cultuur, fiscaliteit, enz... Wij willen met TESAMEN dat onze gemeente meer leefbaar wordt, meer bruisend. Een leuke plek voor iedereen om te wonen, te leven, te werken, te spelen en te ontspannen. Wij willen trots zijn en wij kijken met een open blik naar de wereld rondom ons. We zijn ervan overtuigd dat de bundeling van krachten ook meer mensen over de streep trekt om tezamen met ons aan de kar te duwen.

 

gemeenteraadsleden

Bert Bauwelinck, Raf Catthoor, Brigitte Caura, Liesbet Verest, Sien Steels en Alec Lamberts

www.tesamen-temse.beinfo@tesamen-temse.be – 0472.32.04.39 (Bert)

Scheef voetpad in uw buurt? Laat het ons weten!


TEMSE/TIELRODE - Voor de vernieuwing van voetpaden en fietspaden trekt de gemeente jaarlijks een budget uit van 660.000 euro. Dat staat los van de grote projecten zoals de Antwerpse Steenweg waar aparte budgetten voor zijn. Vaak wacht men met de vernieuwing tot er nutswerken gepland worden. Dat is logisch, anders moet alles meerdere keren opengebroken. Maar toch zijn er plaatsen waar mensen bijna hun benen breken op kaduke dals, of waar gewoon helemaal geen voetpad is.


TESAMEN signaleert bijvoorbeeld een ontbrekend voetpad vanaf de Peter Benoitlaan tot aan de Orlaylaan aan Cauwerburg. Daar moeten voetgangers op het fietspad lopen, terwijl er wel voldoende plaats is om ernaast ook een voetpad aan te leggen. En waarom ook niet aan de kant van Brico/Carrefour in de Orlaylaan een veilig voetpad? Nu hebben de mensen er zelf al een zogenaamd ‘olifantenpad’ ingelopen. Ook op Cauwerburg liggen de tegels op bepaalde plaatsen schots en scheef. En liggen de voetpaden overal wel veilig genoeg voor mensen met een beperking of voor mensen met rolwagens? Hebt u suggesties voor verbeteringen aan de voet- en fietspaden? Laat het ons weten: info@tesamen-temse.be 

Neem contact op met TESAMEN

 
 
 
 

Maandelijkse gemeenteraden en commissies te volgen via YouTube


Het gemeentebestuur blijft ook na de corona-pandemie de digitale media gebruiken . De zittingen van de gemeenteraad, het OCMW en de commissies kunnen live gevolgd worden via het YouTube-kanaal van de gemeente. Zoek op de YouTube-website naar ‘Lokaal Bestuur Temse’, daar kan je de laatste links naar de voorbije en komende vergaderingen vinden. Of klik gewoon op deze link:

https://www.youtube.com/channel/UCC2i3eQq0EhLv38Hr_sYP5w 

Groenpool Tielrode of Verkavelingspool Tielrode?


TIELRODE, 27 april '20 - Op de gemeenteraad werd het zogenaamde ‘Masterplan Groenpool Tielrode’ goedgekeurd, een studie die de gemeente bestelde om het aankoopdossier van de (ondertussen ruimtelijke beschermde) Durmetuin in Tielrode in een ruimere groene context te kaderen. TESAMEN vindt het een goed uitgewerkte studie die bij wijlen doet dromen.


Het masterplan  heeft aandacht voor de wateroverlast die de Vlierbeek en cuesta met zich meebrengen en geeft een  goed  overzicht van de prachtige fauna en flora  binnen  de ‘groene corridor’. Hoewel de problematiek van de bedreigde open ruimte behandeld wordt, blijft het gemeentebestuur halsstarrig vasthouden aan de 300 extra woningen in het RUP Tielrode.  Wij hopen dat de gemeente het masterplan niet misbruikt om tegen de wil van de inwoners 3 grote verkavelingen door te duwen. Het zou veel logischer zijn dat naast de Durmetuin, het Berkenbosje en de voormalige AMT-steenbakkerij ook de Roomacker-helling opgenomen wordt  in het grote Groenpool-dossier. Zo ontstaat  één aaneengesloten  groene zone vanaf de Durme tot aan het provinciaal domein bovenop de cuesta. Net in coronatijden is gebleken hoe belangrijk open ruimte en natuur is. 


Het lijkt ons nu logisch dat de gemeente start met een wijzing van het RUP-Tielrode zodat enkele woonzones worden omgezet naar park - en natuurgebied, nu het nog betaalbaar is. De hele cuesta in Tielrode (en ook die van Steendorp) maakt inmiddels ook deel uit van het Geopark Schelde Delta-project, dat als doel heeft het brede estuarium-gebied van de Schelde in Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen te laten erkennen als Unesco-erfgoed. Het burgerinitiatief ‘Red de Roomacker’ haalde inmiddels al zo’n 1.500 handtekeningen op om te starten met de RUP-wijziging, zodat de Roomacker-helling onbebouwd kan blijven. TESAMEN vindt het een gemiste kans dat bij het mogelijks herzien van het RUP en het verder uitwerken van het Groenpool-plan de burgerbeweging niet op een meer structurele manier betrokken wordt.

Sociale woningen, de wachtlijst blijft aangroeien


TEMSE, 5 jan '21 - Op de wachtlijst voor een sociale woning in onze gemeente staan meer dan 600  gezinnen die wachten op een betaalbaar huurhuis of -appartement. De corona-pandemie heeft de woningnood nog aangescherpt.


Huisvestingsmaatschappij Woonanker Waas heeft aan de gemeenteraadsleden een presentatie gegeven van de projecten die in 2020-2022 worden ontwikkeld. Dat ging dan om een tiental woningen op de ISA-site voor mensen met een beperking, een tiental serviceflats op het gazon voor het Blauwhof in Steendorp en zo’n 25 ‘klassieke’ sociale woningen in de Welvaartlaan, op de plek waar vroeger de hoogspanningscentrale was. Voor TESAMEN is dit écht te weinig. 200 nieuwe extra sociale woningen in de genoemde periode lijkt ons al beter tegemoet te komen aan de nijpende woningnood. De bestuurders binnen WoonAnker (CD&V, N-VA, Open VLD) vinden dat ze wél goed bezig zijn. Met andere woorden: de meeste mensen zullen nog een half decennium geduld mogen oefenen alvorens er een sociale woning voor hen vrijkomt.

Meer speelpleintjes voor kinderen


TEMSE, 2 juni '20 - Op de gemeenteraad wordt vaak gesproken over ruimtelijke ordening, maar meestal gaat het dan over hoeveel woningen er bijkomen en hoe het extra verkeer op te vangen. Speelruimte voor kinderen komt zelden aan bod. Integendeel, veel plaatsen waar kinderen vroeger konden buiten spelen, zijn ondertussen afgesloten of volgebouwd. Jammer, want buitenspelen is heel belangrijk voor de fysieke, geestelijke en sociale ontwikkeling van kinderen. Bovendien is het zoveel leuker dan thuis achter een schermpje zitten en alleen met virtuele vriendjes spelen.


TESAMEN pleit voor meer avontuurlijke én goed onderhouden speelpleintjes. Vorig jaar hielden we nog een grote opruimactie in het speelbosje van ‘t Foort, samen met de buurtbewoners. Al lang pleiten we voor een speelterrein op de Zaat en de kaai. We zijn blij dat het pleintje aan de Koning Boudewijnlaan eindelijk een omheining kreeg, mede op aandringen van TESAMEN. Mocht je zelf een voorstel hebben voor een speelpleintje in je buurt of eentje waar onderhoudswerken nodig zijn, dan mag je dit steeds melden aan de leden van TESAMEN of aan de groendienst van de gemeente. TESAMEN keurde de voorbije maanden het zogenaamde ‘beeldkwaliteitsplan’ voor het centrum van Temse op de gemeenteraad mee goed: daarin zitten ook een aantal aantrekkelijke suggesties voor speelpleintjes.

Zwaar vrachtverkeer laveert door smalle straatjes


TEMSE/ELVERSELE/STEENDORP/VELLE, 6 sept '20 - TESAMEN-leden signaleren vaak zware vrachtwagens die woonwijken als sluiproutes gebruiken om files te omzeilen.


In de Dorpstraat in Elversele komt er gelukkig een tonnagebeperking, er zou enkel nog bestemmingsverkeer mogelijk zijn. Voor Steendorp-centrum zouden de GPS-operatoren verwittigd zijn om zwaar verkeer niet meer langs de Gelaagstraat en naburige straatjes te laten rijden. Dat dient dan nog versterkt met verkeersborden.


De Europalaan in Steendorp zorgt voor verwarring met de Eurolaan in industriegebied TTS bij vrachtwagenchauffeurs; een vergissing is snel gemaakt. De gemeente Temse is onlangs ingestapt in het Charter Werftransport van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en de Bouwfederatie. Door dit charter mag werftransport niet meer langs de schoolpoort rijden voor en na schooltijd. Maar schoolkinderen en andere fietsers rijden natuurlijk niet enkel aan de schoolpoort. Tijdens de ochtendspits rijden bijvoorbeeld nog altijd vrachtwagens af en aan langs het stationsplein. Ze laveren dan tussen de scholieren en pendelaars die met de fiets komen. Het aan banden leggen van vrachtverkeer in woonwijken vraagt een globale aanpak. We blijven waakzaam. Geef ons gerust een seintje als je in jouw buurt ook te veel vrachtwagens ziet die daar niet moeten zijn.


Wij kregen ondertussen al berichtjes van mensen die op Velle wonen: het gehucht kraakt onder het zwaar en druk verkeer dat de drukke gewestwegen probeert te ontweken via Velle.

Stop de straatraces in Temse!


TEMSE, 25 mei '20 - Temse wordt vaak geteisterd door wegpiraten die op avondlijke en nachtelijke uren met onaangepaste snelheid door de straten scheuren.

TESAMEN kloeg deze plaag aan tijdens de gemeenteraad.


Wij stellen vast dat de fietsstraat in de tunnel aan het station vaak gebruikt wordt om door te racen. Ook in de andere centrumstraten en de deelgemeenten treedt dit probleem op. TESAMEN vraagt dat de gemeente dringend ingrijpt. Waarom niet meer politieagenten te voet of per fiets door het centrum?  Wij kijken vol verwachting uit naar de uitbreiding van de zone 30 in de meeste centrumstraten, zoals voorzien in het nieuwe mobiliteitsplan.  Verder moet de pakkans omhoog voor mensen die denken dat onze leefstraten onderdeel uitmaken van een Formule 1 circuit. De burgemeester heeft trouwens de wettelijke mogelijkheid om auto’s van ‘laagvliegers’ in beslag te laten nemen. 

Hondenweide Meulenbroek is voltreffer


TEMSE, 20 dec '20 - De nieuwe hondenspeelweide tussen het jaagpad langs Belgomine, het Meulenbroek en de Fonteinstraat is een mooie aanwinst voor al wie zijn viervoeters eens de vrije loop wil laten.


Op de foto hiernaast kan je de Mechelse herdershond Kadja zien ravotten. TESAMEN vindt dat de hondenweide ook in de deelgemeenten navolging verdient. Wie suggesties heeft kan terecht bij de dienst duurzaamheid & dierenwelzijn op AC De Zaat.

*** TESAMEN-TELEX *** In het kader van de corona-crisis verdeelt de gemeente Temse liefst 404.790 euro aan Vlaamse subsidies onder de verschillende lokale verenigingen (cultuur, sport, jeugd, senioren…). Die hadden door lockdowns en andere maatregelen dit jaar heel wat minder inkomsten. Mooi zo! Vraag gerust hoe dat zit bij jouw vereniging. ***

Polderbelasting Elversele en Tielrode is niet meer van deze tijd


ELVERSELE, 20 dec '20 - Vele inwoners van Elversele en Tielrode kregen opnieuw hun jaarlijkse ‘polderbelasting’ van 10 euro in de bus van het polderbestuur Schelde-Durme-Oost. Die moet dienen voor het beheer van polders en waterschappen in de hele polderzone en dient enkel nog voor het ruimen van een paar grachten.


TESAMEN vraagt zich af waarom deze verouderde taks nog bestaat, temeer omdat het Klein en Groot Broek ontpolderd worden en er dus minder onderhoud is. Bovendien is de ‘polderzone’ wel héél ruim bemeten; die reikt blijkbaar tot aan de Kettermuit in Sint-Niklaas. Inwoners die in of rond andere polders in de gemeente wonen (Temse en Steendorp) moeten trouwens geen polderbelasting betalen. TESAMEN vindt dat de provincie Oost-Vlaanderen het beheer van de onbevaarbare waterlopen van de polderbesturen moet overnemen.


Het gemeentebestuur van Temse heeft hier wel oren naar en zal zelfs nagaan of het juridisch kan om uit het polderbestuur Schelde-Durme-Oost te treden. Op termijn zou de belastingbevoegdheid van de polderbesturen in elk geval stopgezet worden. 

Waarom geen fietstunnel onder de N16?


TEMSE, 3 jan '21 - Binnenkort starten de werken voor een veilige fietsverbinding langs de Hoogkamerstraat over de viaduct (E17) tot aan de Houten Schoen in Sint-Niklaas. Mooi, we wachten daar al 40 jaar op. TESAMEN vindt het wel spijtig dat er in dat project nog te veel aandacht gaat naar automobiliteit. Zo komt er op grondgebied Temse een dubbelrichtingfietspad, wat veel onveiliger is dan een fietspad langs beide zijden van de weg.


Bovendien starten binnenkort nieuwe wegenwerken aan het kruispunt van de Hoogkamerstraat met de N16. De gemeente Temse heeft onvoldoende een vuist gemaakt om meteen een fiets- en voetgangerstunnel onder de N16 te eisen. Daarmee zouden conflicten tussen fietsers en auto’s pas écht vermeden worden. Als het in andere gemeenten langs de N16 kan, waarom dan niet in Temse? De fiets- en voetgangersoversteek aan de N16 blijft een dodenkruispunt dat onlangs in de top tien van de ergste Vlaamse kruispunten opdook.

Investeer vooral in mensen, niet in camera’s


TEMSE, 29 juni '20 - Op de gemeenteraad werd een reglement gestemd voor het gebruik van vaste en mobiele camera’s (o.a. ook dashcams, bodycams politie). Er kwam ook een investeringsplan met een hele reeks camera’s die in het centrum van Temse worden geïnstalleerd. Alle partijen behalve TESAMEN keurden dit goed.


De plaatsing van de camera’s kost 290.000 euro voor de aankoop en jaarlijks komen daar nog 15% kosten bij voor onderhoud en interventies, dat is dus omgerekend 43.000 euro per jaar. Camera’s kunnen nuttig zijn (zeker om fenomenen als te snel rijden aan te pakken), maar de tienduizenden euro’s worden beter geïnvesteerd in meer politieagenten op straat (en weg van de computers) én in buurtwerkers. 

februari 2020 april 2020
De gemeenteraad zoals het is...januari20
Evaluatie meerjarenplan
Fractiewissel

*** TESAMEN-TELEX *** 't Wordt weer koud buiten. Tijd om een buurtwegel in te duiken. Je kan er vlakbij huis eens een frisse neus mee halen! TESAMEN vindt dat de gemeente de wegjes goed onderhoudt, maar stelt tegelijk voor om te bekijken of er nog nieuwe buurtwegels bij kunnen gemaakt worden, zodat we nog langer  en verder kunnen wandelen. ***

Nieuwe Antwerpse Steenweg Tielrode


TIELRODE, 3 jan '21 - Op 11 januari '21 starten de voorbereidende werken voor de grootschalige wegen- en rioleringswerken op de Antwerpse Steenweg in Tielrode voor een totaalbedrag van net geen 5 miljoen euro. Als 1ste fase zal men het stuk Ruisstraat- Burg. Ach. Heymanstraat aanpakken. Er komen enkelerichtingfietspaden en de hele straat wordt zone 30. Op vraag van TESAMEN worden er mensen uit de buurt aangewezen om de werken van nabij op te volgen en om te dienen als aanspreekpunt voor de bewoners.

Op de website van de gemeente Temse vind je meer info over de verschillende fasen en voor vragen en opmerkingen kan je mailen naar werkenantwerpsesteenweg@temse.be

Waarin investeert Temse de komende zes jaar en… wie gaat wat betalen?


TEMSE, 1 feb '20 - De meerderheid van CD&V, N-VA en Open VLD heeft eind vorig jaar haar meerjarenplan 2020-2025 voorgesteld. Zo’n meerjarenplan is een actieplan met een beschrijving van de beleidskeuzes van het nieuwe bestuur en het eraan gekoppelde financieel plaatje voor de volledige bestuursperiode.


Met TESAMEN stemden we tégen het meerjarenplan. Dit omdat de lang aangekondigde ‘grote verandering’ er niet is gekomen en er onvoldoende geïnvesteerd wordt in belangrijke zaken zoals open ruimte, mobiliteit en armoedebestrijding.


Als de ‘bouwshift’ er komt, een aangepaste versie van de betonstop, worden eigenaars van een stuk grond in woongebied volledig vergoed wanneer ze er in de toekomst niet meer mogen bouwen. Het totale bedrag kan oplopen in de tientallen miljoenen. Om dat te vermijden start het gemeentebestuur best zo snel mogelijk met de herbestemming van een aantal zones in het buitengebied, zoals de Roomacker in Tielrode (zie elders in dit krantje).  


Voor de al tien jaar beloofde fiets-o-strade langs de spoorweg tussen Temse en Sint-Niklaas blijkt opnieuw geen budget uitgetrokken. Dat het een ‘complex’ dossier is, mag voor TESAMEN geen excuus zijn om het te laten liggen. 


De belangrijkste belastingen dalen niet, ondanks beloftes tijdens de campagne en in het bestuursakkoord. Voor TESAMEN moeten belastingen eerlijker, waarbij mensen die het niet breed hebben meer ontzien worden. De herziening van de belastingen op leegstand en verkrotting vinden we wél een goede zaak. 


Inzake huisvuilophaling is sinds begin dit jaar DIFTAR ingevoerd. Dat heeft zeker geleid tot beter sorteren, maar er zijn onvoldoende sociale bijsturingen in de tarieven. Het sluikstorten blijft een belangrijk probleem dat dringend moet aangepakt worden. Wij zagen al foto’s van mensen die hun kattenbakvulling in een plastic zak droppen langs de weg. Dat mag geen neveneffect van het nieuwe DIFTAR-systeem worden!  


Voor de ‘Sleutelpas’ gaat het de goede kant uit. Die geeft nu al korting op activiteiten van de gemeente aan mensen met een beperkt inkomen. Binnenkort komt er ook een sociale korting op vrijetijdsactiviteiten van andere organisaties en krijgen Sleutelpashouders extra tegemoetkomingen, o.a. in het kader van de corona-pandemie.  

Van de beloofde investeringen (70 miljoen euro) gaat meer dan 40% naar de nieuwe zorgcampus rond De Reiger (zie elders in dit krantje). De uitbreiding van het politiegebouw kost zo’n kleine 3 miljoen euro. Maar wat als we in 2024 gedwongen worden tot een fusie met andere politiezones? Dan zitten we daar met dat nieuwe gebouw.


TESAMEN volgt de concrete uitwerking van alle beloftes nauwlettend op.