Meerjarenplan Temse 2020 - 2025

Meerjarenplan 2020 - 2025

Waarin investeert Temse de komende zes jaar en… wie gaat wat betalen?

extra gemeenteraad 30 december ’19


Op de vooravond van oudejaar keurde de Temsese CD&V-N-VA-Open VLD-meerderheid de meerjarenplanning 2020-2025 goed. Daarmee is Temse zowat de laatste van het land. Voor oppositiepartij TESAMEN zakt het gemeentebestuur al meteen door het ijs met een gebroken belofte om de belangrijkste belastingen (de personenbelastingen en de onroerende voorheffing) te verlagen. Alvast het ‘onderzoek’ dat daartoe moest leiden is op niks uitgedraaid. 


TESAMEN wordt niet écht warm of koud van de investeringen die de komende 6 jaar staan uitgetekend. Meestal gaat het om zaken die al van de vorige legislatuur (of eerder) beloofd werden en die wij ook al goedkeurden. TESAMEN-fractieleider Bert Bauwelinck: “Wij blijven ons - zoals steeds overigens - constructief opstellen. We stemden uiteindelijk tégen het meerjarenplan omdat we te weinig nieuwe zaken zien en de lang aangekondigde ‘grote verandering’ er niet is gekomen. De investeringen in participatie, open ruimte, natuur, milieu, verkeersveiligheid, armoedebestrijding en erfgoed zijn voor ons onvoldoende.


(lees verder onder de infographic)


Miljoenenfactuur ‘bouwshift’ op gemeente afgeschoven

In maart 2019 was er tijdens de wollige beleidsverklaring nog sprake van om  belastingverlagingen te ‘onderzoeken’. In de begrotingstabellen voor de volgende jaren blijkt dat daar geen millimeter ruimte voor is. 

TESAMEN-fractieleider Bert Bauwelinck maakte zich op de gemeenteraad vooral ongerust over een recente beslissing van de nieuwe Vlaamse Regering inzake de zogenaamde ‘bouwshift’ (een aangepaste versie van de ‘betonstop’). Wie straks niet meer mag bouwen op het stuk grond dat hij al bezit, moet daarvoor volledig worden vergoed. Het totale planschade-bedrag kan voor een gemeente als Temse oplopen in de tientallen miljoenen. Bauwelinck vindt dan ook dat het bestuur best zo vlug mogelijk start met de herbestemming van een aantal zones in het buitengebied, zoals de Roomacker in Tielrode. Alvast voor de steenbakkerij in Steendorp gaat het de goede richting uit in de gemeentelijke plannen.  

De al tien jaar beloofde fiets-o-strade langs de spoorweg tussen Temse en Sint-Niklaas blijkt ook nu weer niet gebudgetteerd. Dat het een ‘complex’ dossier is, mag voor TESAMEN geen excuus zijn om geen voortgang te maken. En als dit onoverkomelijk blijkt, waarom worden er dan geen alternatieven gezocht (de oude route langs de N16 bijvoorbeeld)? Hoe langer hoe meer scholieren en pendelaars nemen de fiets, maar in Temse zijn er weinig veilige routes voor de lange afstanden. 

Het bestuur gaat de mogelijkheid van een Mobipunt aan het treinstation ‘onderzoeken’. Waarom maakt men daar niet meteen werk van? Het station is toch al het meest logische knooppunt van het openbaar vervoer in Temse, dat moet niet meer bestudeerd worden. 


Laatste Boelwerfkraan als industrieel ‘landmark’

De Boelwerfkraan langs de Schelde is erkend als industrieel erfgoed en in eigendom van de gemeente. De kraan stond ook al in de vorige meerjarenbegroting van CD&V-N-VA ingeschreven als ‘restauratiedossier’. Blijkbaar start alles terug van nul want men wil gaan “onderzoeken wat de mogelijkheden [van die kraan] op de site De Zaat” zijn.  Het Vlaams Gewest cofinanciert 60% van de restauratie (in plaats van de eerder beloofde 80%). TESAMEN wil dat ook gezocht wordt naar Europese subsidies, naar het voorbeeld van andere gemeenten. De kraan is immers een belangrijk (nationaal) industrieel ‘landmark’ en het enige wat ons nog herinnert aan de roemrijke geschiedenis van de scheepsbouw op De Zaat. 


Jaarlijkse cadeaucheque van 15 euro voor alleenstaanden

De belangrijkste belastingen dalen niet, ondanks beloftes tijdens de campagne en in het bestuursakkoord. Voor TESAMEN moeten belastingen eerlijker, waarbij de sterkste schouders de grootste lasten dragen en mensen die het niet breed hebben meer ontzien worden. De herziening van de belastingen op leegstand en verkrotting vinden we wél een goede zaak. 

Er is een begin gemaakt van een sociale bijsturing van de MIWA-retributies, maar voor de nieuwe tarieven voor vuilophaling (DIFTAR) had er meer in gezeten. De gemeente doet slechts het minimum.  De zogenaamde ‘Sleutelpas’, die nu al korting geeft op activiteiten georganiseerd door de gemeente, wordt geleidelijk aan bijgestuurd. Mensen met een beperkt financieel inkomen kunnen zo ook makkelijker deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten georganiseerd door niet-gemeentelijke organisaties. Daar kijken wij met TESAMEN naar uit. Op belastingsvlak komt er voor alleenstaanden en eenoudergezinnen tot 2 kinderen  een Temse-cadeaucheque van 15 euro. Daarmee kan met nieuwjaar toch al een klein cadeau gekocht worden.

Het zou mooi zijn mocht er ook iets uitdrukkelijker gezocht worden naar bovenlokale subsidies (provinciaal, gewestelijk, Europees). Men trekt wel een budget uit voor een duurzaamheidsambtenaar. Misschien kan die het verschil maken met milieuvriendelijke en energiezuinige investeringen voor de Temsenaren en het gemeentebestuur zelf?


30 miljoen euro voor nieuwe ouderenzorgcampus De Reiger

Op het vlak van investeringen wordt er 70 miljoen euro beloofd de komende 6 jaar. Meer dan 40% van die investeringen gaan naar de nieuwe zorgcampus rond De Reiger en het voormalig ziekenhuis:  ca. 30 miljoen euro. En eindelijk gaat de schop in de grond voor die plannen, want ze duiken al bijna 20 jaar op in de meerjarenplannen. 

Er zijn ook een pak openbare werken die worden opgestart: in de Antwerpse Steenweg in Tielrode en de Dorpstraat in Elversele, het fietspad langs de Hoogkamerstraat in Temse alsook een (vernieuwd) fietspad in de Doornstraat, de Hollebeek, Mariadal, de winkelstraat Kouterstraat, Akkerstraat, enz… prima allemaal. Vaak hangen de werken samen met geplande rioleringswerken.


Voor de uitbreiding van het politiegebouw (zo’n kleine 3 miljoen euro) is de centrale bekommernis van TESAMEN: wat als we gedwongen worden tot een fusie in een politiezone Waasland in 2024, dan zitten we daar met dat nieuwe gebouw? Allicht zal dat gebouw, dat we moeten realiseren om aan een reeks wettelijke vereisten tegemoet te komen, dan herbestemd worden voor andere gemeentelijke diensten. TESAMEN hoopt dat wanneer het moet herbestemd worden, dat zoveel mogelijk in samenspraak met de burgers zal gebeuren.  Op dit moment alvast nog koffiedik kijken, maar onze bekommernis is er zeker en vast.


TESAMEN is alvast benieuwd naar de concrete uitwerking van de gemaakte beloftes. Wij gaan daarover ook ruim met de Temsenaren communiceren. Uiteraard steeds vanuit een constructieve insteek, omdat we ervan overtuigd zijn dat er massa’s waardevolle kennis en ervaring bij de inwoners zit. 


Want besturen...dat doe je TESAMEN !

TESAMEN


Smesstraat 131, 9140 Temse

info@tesamen-temse.be

0472 32 04 39

© Copyright. All Rights Reserved.