Haal De Lijn nu eens over de Brug

Haal De Lijn nu eens over de brug

26 april 2019


Vandaag voerde ‘Haal De Lijn over Brug’ opnieuw actie voor een beter openbaar vervoer langs en over de Scheldebruggen in Temse. Er is geen volwaardige buslijn tussen Temse en Bornem.  Het treinverkeer over de brug laat ook te wensen over, zeker buiten de spitsuren. Een provinciegrens mag voor de actievoerders geen mobiliteitsgrens zijn.

 

Bert Bauwelinck, fractieleider van de lokale partij TESAMEN, is verbaasd dat de aanwezige politici in hun betoog met geen woord repten over de besparingen die de overheid de voorbije jaren doorgevoerd hebben in het openbaar vervoer. TESAMEN vindt dat de overheid dringend moet investeren in  een regelmatige busverbinding over de Schelde en in treinen om het half uur in elke richting. Pas dan zullen mensen hun auto thuis laten voor een rit met de bus of de trein. Dat is bovendien veel ontspannender en milieuvriendelijker dan aanschuiven in de file op de drukke N16.

 

Een puik voorstel van het actiecomité is om van het station van Temse  een echt mobiliteitsknooppunt te maken, waar het aangenaam wachten is op de trein of de bus. TESAMEN vindt dat de recente ingrepen aan het station tekortschieten om er een volwaardig knooppunt van te maken. Je moet al benen van anderhalve meter hebben om makkelijk op de trein te stappen. De nieuwe ‘fietsstraat’ in de spoortunnel blijft toch vooral een autostraat. Een gemiste kans, vindt TESAMEN.


TESAMEN-fractieleider Bert Bauwelinck vindt het bewonderenswaardig dat het actiecomité al 9 jaar op dezelfde nagel blijft kloppen. Tegelijk heeft het gemeentebestuur van Temse in het verleden niet echt de urgentie ingezien om op te komen voor de bus- of treinreizigers. Dat heeft allicht te maken met het feit dat ze zelf meestal de auto gebruiken.

 

Vele collega-politici beloofden beterschap op het persmoment. Zouden de komende Federale en Vlaamse verkiezingen daar voor iets tussen zitten? Ze verwachten veel heil van de nieuwe vervoersregio’s en de ‘basisbereikbaarheid’. Zoals Herman Welter, expert openbaar vervoer, op de actie stelde: de nieuwe vervoersregio’s zullen binnenkort hun meerjarenplannen opstellen, maar ze kregen van de Vlaamse regering geen eurocent meer om de verwachtingen waar te maken. Er is dus geen ruimte voor extra investeringen in landelijke gebieden of voor meer treinen per uur.   De regering heeft maar liefst 3 miljard euro bespaard op de NMBS en 115 miljoen op De Lijn. De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB investeerde daarentegen maar liefst 5,3 miljard in bussen en trams.

 

De tevredenheid van de reizigers van De Lijn bereikte een historisch dieptepunt, ze duikt voor het eerst onder de 70%. Het aandeel van bus en tram in het woon-werkverkeer is vandaag minder dan de helft van tien jaar geleden. TESAMEN wil dat de regering stopt met besparen op het openbaar vervoer en  een groeiscenario voorziet. Een jaarlijkse investering van 1 miljard is noodzakelijk.


Het station van Temse uitbouwen tot multimodaal knooppunt is nodig om vlot over te stappen op bus, tram, (deel)fiets of -wagen. Een paar jaar geleden sloot de NMBS het stationsgebouw, zodat reizigers niet meer kunnen schuilen tegen de kou. De toiletten gingen op slot. Proefritten om de bus tot voor het station te laten rijden, werden door De Lijn afgevoerd wegens ‘tijd- en geldverlies’. Reizigers die willen overstappen van de trein op de bus (of omgekeerd)  moeten tegenwoordig honderden meters te voet omlopen.

 

TESAMEN wil:

  • dat de bussen opnieuw tot aan het station rijden en dat de autoparking gratis blijft;
  • dat het stationsgebouw opnieuw een levendige plaats wordt waar mensen kunnen schuilen, een koffie drinken, en naar het toilet gaan, en gebruik kunnen maken van  allerlei diensten (strijkatelier, fietsherstelling, …);
  • dat de opgefriste tunnel met trappen en helling naar perron 2 enkel toegankelijk wordt voor fietsers en voetgangers en dat de pas geschilderde kiss-and-ride uit de helling wordt gehaald.


De treinperrons in Temse zijn echt problematisch. Mensen moeten bijna atleten van twee meter zijn, willen ze gemakkelijk op de trein stappen. Via een helling en een trap zijn er nu toegangen gemaakt tot perron 2 vanuit de tunnel onder de N16, maar op de perrons liggen er nog gewoon kiezeltjes en zand. En de overkapping van die nieuwe toegangen gaat niet verder over de perrons, zodat de mensen bij slecht weer in de regen moeten staan wachten. Alsof men bij Infrabel en de NMBS aan iedereen wou tonen dat het geld op was.

 

Vanuit Sint-Niklaas is de verbinding naar Temse ook beroerd. Wie buiten de spits een treinaansluiting mist in Sint-Niklaas naar Temse, heeft vaak ook de bus naar Temse op een haar na gemist. Dat is wraakroepend, want dan zit je in Sint-Niklaas een uur te wachten op de volgende trein. Een taxi als alternatief is onredelijk duur (28 euro). De uurregelingen van bus en trein dienen beter op elkaar afgestemd.

TESAMEN


Smesstraat 131, 9140 Temse

info@tesamen-temse.be

0472 32 04 39

© Copyright. All Rights Reserved.