In Temse duidelijk nog geen betonstop

In Groot - Temse duidelijk nog geen betonstop

Daags na verkiezingen keurt college alweer verkaveling goed op wei in Elversele

31 oktober 2018In Elversele (Temse) komen 23 nieuwbouwwoningen op een weiland aan de rand van het dorp, op de grens met Sombeke.  Zopas verkozen TESAMEN-gemeenteraadslid Pascal De Dycker vindt, net als de buurtbewoners, dat zo’n verkaveling op die plaats anno 2018 niet meer kan, vooral omwille van de problematische mobiliteit en de te verwachten wateroverlast.  Betonstop, vrijwaren van de open ruimte… tot een maand geleden hadden alle partijen daar in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen de mond van vol. Maar die beloftes zijn al meteen vervlogen. De partij TESAMEN vindt dat de nieuwe CD&V-N-VA-Open VLD-bestuurders zich alvast grondig mogen bezinnen over hoe zij de publieke ruimte willen inrichten. En dat men daags na de verkiezingen alweer volop aan het verkavelen slaat op afgelegen plaatsen, vindt De Dycker ongehoord. TESAMEN vindt dat er in afwachting van een nieuw gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (2019) een stop moet komen op verkavelingen in de buitengebieden van Groot-Temse. En als ook het nieuwe college de neiging heeft om net als het oude college ‘back to business’ te gaan met het volbouwen van Temse, dan zullen er nog veel protesten volgen. TESAMEN vindt dat de ruimtelijke wanorde in Temse terug op orde moet gezet worden. En dat moet gebeuren met behulp van experts én met de inwoners van de gemeente. Vlug vlug open ruimte verprutsen op de wekelijkse collegezittingen is niet meer van deze tijd.


Wonen op een wei aan de rand van het dorp

Op twee aansluitende weilanden tussen de Bokmolenstraat  en de Sint-Margrietstraat in Elversele zullen respectievelijk 15 en 8 woningen gebouwd worden. De eerste reeks woningen werd goedgekeurd daags na de gemeenteraadsverkiezingen, nadat de beslissing de weken voordien telkens ‘strategisch’ werd uitgesteld. De buurtbewoners dienden tijdens het openbaar onderzoek 50 bezwaarschriften in. Zij vinden dit wel ‘heel toevallig’. 


Wateroverlast

Op deze plaats was er in het verleden reeds sprake van wateroverlast door water dat de questa-hellingen afloopt. Ook in de nabije omgeving, verderop in de Bokmolenstraat (grondgebied Waasmunster), wordt dezer dagen al volop gebouwd. Meer beton betekent al te vaak ook meer kans op overstromingen.  Dat het schepencollege dit argument van tafel veegt, verwondert Pascal De Dycker, die vanaf begin januari zal zetelen als nieuw gemeenteraadslid voor TESAMEN.  Hij hoopt dan ook dat er ernstige maatregelen genomen worden omtrent de waterhuishouding in de ruime omgeving, zodat het probleem zich niet gewoon verplaatst.


Mobiliteit

TESAMEN maakt zich ook zorgen over de mobiliteit in de onmiddellijke omgeving.  De Bokmolenstraat en Stokthoekstraat worden nu reeds gebruikt als sluipweg bij files langsheen de N41.  Vooral tijdens de 'donkere maanden' is dit een gevaarlijk traject voor de vele fietsers, veelal jongeren, richting Sint-Niklaas.  Veel automobilisten rijden te snel in deze straten met beperkte zichtbaarheid vanwege de bochten, die niet voorzien zijn op zoveel verkeer.


Bezinning nodig over inrichting resterende open ruimte

TESAMEN roept het huidige en toekomstige college dan ook op om meteen een bouwstop in te voeren totdat het vernieuwde Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRSP) (vanaf 2019) duidelijkheid verschaft over hoeveel woningen er in de gemeente Temse nog nodig zijn en waar die dan het beste komen. TESAMEN krijgt hoe langer hoe meer de indruk dat de studie die aantoont dat er geen woonnoden meer zijn in Temse, toch wel zeer lang verstopt blijft in de kasten van AC De Zaat en dat men nu nog rap rap allerlei woonzones aansnijdt, alvorens experts als de Vlaamse Bouwmeester en het nieuwe GRSP aantonen dat deze ruimtelijke politiek voorbijgestreefd is.  Het is voor TESAMEN  dringend tijd voor een publieke bezinning over hoe we de resterende open ruimte in de toekomst willen invullen, en wat we in onze gemeente zien als buitengebied en wat als te verdichten kleinstedelijk gebied. Als je voor alle ruimte die nu ingekleurd is als woonzone dezelfde redenering moet volgens als het college, zitten we op den duur met waanzinnige toestanden in de deelgemeenten. Nu wordt het dorpskarakter van deelgemeenten als Elversele en Tielrode helemaal uitgehold en zit men verkavelingen en appartementsgebouwen op te richten op elke vrije wei en tot onder de kerktoren. De mensen willen een leefbaar dorp, geen slaapdorp.

TESAMEN


Smesstraat 131, 9140 Temse

info@tesamen-temse.be

0472 32 04 39

© Copyright. All Rights Reserved.