Januari 2019

TESAMEN vliegt er in

Gemeenteraad TEMSE, maandag 28 januari 2019

 

 

De vier verkozen gemeenteraadsleden van TESAMEN beleefden hun vuurdoop op de eerste echte gemeenteraad van de legislatuur. Bert Bauwelinck, Mariam Sourroukh, Brigitte Caura en Pascal De Dycker bleven wat op hun honger zitten, want de nieuwe CD&V-N-VA-Open VLD-meerderheid heeft nog niet écht overeenstemming bereikt over wát ze precies willen gaan doen de komende 6 jaar. Er stonden enkel wat kleine ‘prullen’ op de gewone agenda.

 

De mensen van TESAMEN hebben wél al veel goede ideeën en ze losten daarom meteen al een salvo aan voorstellen en vragen op de leden van het nieuwe bestuur. We proberen u voortaan elke maand zo vlug mogelijk na de gemeenteraad (of vroeger als er belangrijk nieuws te rapen valt uit de gemeentelijke commissies) te informeren over het reilen en zeilen in de gemeenteraad. Als u bemerkingen heeft of als u zelf goede suggesties heeft, laat het ons dan weten, wij gaan er mee aan de slag! info@tesamen-temse.be

 

Tijdens de eerste echte gemeenteraad van de nieuwe legislatuur stonden er in Temse op de ‘gewone agenda’ (die werd bepaald door de nieuwe CD&V-N-VA-Open VLD-meerderheid) slechts enkele formele zaken: de samenstelling van de gemeentelijke commissies zoals die van ruimtelijke ordening / mobiliteit en financiën, maar ook een reeks afvaardigingen naar lokale en regionale dienstverlenende organisaties zoals huisvestingsmaatschappij WoonAnker, afvalintercommunale MIWA en Inter-Waas.

 

Liever een Vlaams Belanger afvaardigen dan een TESAMEN’er

Bij de aanduiding  van afgevaardigden namens de oppositie voor culturele intergemeentelijke samenwerkingsverbanden als Erfpunt (archeologie en erfgoed Waasland) en WACCO (de Wase culturele centra) viel het op dat vele raadsleden van de meerderheid   liever voor raadsleden van Vlaams Belang dan voor verkozenen van TESAMEN stemden Dat is alvast een impliciet doorbreken van het cordon sanitaire rond de uiterst rechtse partij Vlaams Belang.

Bij Erfpunt ging daardoor het mandaat nipt naar TESAMEN, maar voor WACCO bestaat de kans dat Temse een Vlaams Belanger namens de oppositie stuurt. .  

 

 

TESAMEN wil experts erfgoed, mobiliteit en energie in adviesraad ruimtelijke planning

Nog op de agenda stond de samenstelling van de GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening), een belangrijke adviescommissie met afvaardigingen uit het middenveld en ‘experts’. TESAMEN drong aan op het aanwijzen van  mensen met een expliciete expertise inzake mobiliteit (Fietsersbond), energie en erfgoed en ook sterke actiecomités zouden beter van bij aanvang in de ruimtelijke besluitvorming betrokken worden. Dat voorkomt dat er achteraf enkel nog kan gecorrigeerd worden via bezwaar - en beroepschriften.    

 

Naast de gewone agenda stelden voornamelijk leden van de oppositie een reeks rake vragen met een heleboel goede suggesties.

 

Wat hebben we onthouden bij de punten, aangebracht door TESAMEN?

 

 

Er is weinig tot geen ruimte voor een gemeentebelastingvermindering voor alleenstaanden.

Schepen Stephan Van Der Gucht (N-VA) beloofde aan raadslid Brigitte Caura (TESAMEN) wel

dat men dit wil bekijken op langere termijn.  We blijven dit opvolgen en hopen dat er zeker geen

belastingverhogingen in de lucht hangen.

 

 

 

 

 

Het ijsvrij maken van de kaaipromenade -ook een agendapunt van raadslid Brigitte Caura van

TESAMEN- was duidelijk nog niet opgenomen in de overeenkomst tussen de gemeente en de

concessiehouder van de Wilfordkaai.  Burgemeester  Luc De Ryck (CD&V) beloofde dat dit in de

toekomst zal opgenomen worden door de gemeentelijke diensten. Dank uw wel belastingbetaler!

Tijd om gewoon heel de Wilfordkaai terug onder beheer van de gemeente te brengen!

 

 

 

 

 

 

 

Voor het afbakenen, veiliger en aangenamer maken van het speelpleintje aan de Koning Boudewijnlaan

waren in het verleden geen budgetten, ontdekte TESAMEN-raadslid Brigitte Caura.  De burgemeester

beloofde er nog eens naar te kijken (hoewel hij door de buurtbewoners al herhaaldelijk aan de mouw

getrokken werd).  

 

 

 

 

 

 

 

Er bestaat zoiets als het zwerfvuil-project ‘Mooimakers’, o.a. in Mol, stelde Brigitte Caura (TESAMEN).

En ze vroeg of Temse dit niet kon invoeren? Schepen Hugo Maes (CD&V) verklaarde dat de gemeente al

heel veel doet om Temse proper te houden en gaf een overzicht van alle acties hieromtrent.  Het

probleem is vaak ook dat een deel van de bevolking weinig respect toont op het openbare domein en het

dus vaak dweilen met de kraan open is. Hij beloofde aan raadslid Caura om samen met de milieudienst  te

bekijken of de gemeente zich toch niet kan aansluiten bij Mooimakers.

 

 

 

 

 

De huidige meerderheidspartijen van CD&V,  N-VA en Open VLD hebben elkaar de avond van de

verkiezingen al in de armen gesloten “op basis van hun  programma’s en de wederzijdse affiniteiten”.

Nochtans mogen we het politieke bestuursakkoord pas eind maart verwachten, stelde burgemeester

Luc De Ryck (CD&V) zonder blozen.  Tegen eind 2019 volgen dan de ambtelijke en financiële vertalingen

in het meerjarenplan 2020-2027. Raadslid Bert Bauwelinck verklaarde dat TESAMEN betreurde dat er

eerst werd gegaan voor de postjes en pas in latere instantie voor de inhoud.

“Erst kommt dass fressen, und dan kommt die Moral”, zei Bertold Brecht al in 1928. De Temsenaren

hebben het recht om meteen van bij aanvang te weten waarvoor hun bestuurders gaan. Misschien

kochten de kiezers wel een ‘kat in de zak’?

 

 

 

In het centrum van Temse-Velle heerst plots een vlaag van bouwwoede, constateert TESAMEN-raadslid

Pascal De Dycker. Over een drietal bouwprojecten (op de plaats waar de Steendonkstraat en de

Veldstraat uitkomen op Velle) heeft schepen Wim Van Rossen (Open VLD) reeds contact gehad met de

projectontwikkelaars en enkele buren.  Het college heeft nog geen standpunt ingenomen. TESAMEN

vindt dat appartementscomplexen niet thuishoren in de dorpskernen.  De ‘grijze zones’ in de RUP’s en de

BPA’s moeten worden weggewerkt.

 

 

 

 

Het nagelnieuwe VITA – zwembad blijft met kinderziekten kampen, ondervond TESAMEN-raadslid

Pascal De Dycker. Zo was er in het oude zwembad een zogenaamde  ‘luie trap’ waardoor minder mobiele

zwemmers een minder steile toegang tot het zwembad hadden.  Die ‘luie trap’ is in het nieuwe zwembad

niet structureel ingebouwd. Daarom moeten mensen de hulp inroepen van redders om ‘te water gelaten

te worden’. Dat is een spijtige en eigenlijk gênante ervaring voor die mensen .  Vindt u de temperatuur

van het zwembad ook een beetje te koud? Die blijkt wel conform de reglementen voor sportbaden te zijn.

En ook het weinig duurzame toegangssysteem middels wegwerpbandjes zal geëvalueerd en eventueel

gewijzigd worden op vraag van TESAMEN.  Ten slotte hield De Dycker nog eens een pleidooi om mensen

die recht hebben op korting op gemeentelijke activiteiten, via een Sleutelpas ook korting te geven op de

inkomprijs van het zwembad. Men gaat dit bekijken.

 

 

Ten slotte vroeg TESAMEN-raadslid Bert Bauwelinck nog of Temse ook kan instappen in autodeel -

projecten.  Vele mensen gebruiken hun auto nog maar af en toe en minder auto’s op de baan is goed voor

het klimaat en geeft meer ruimte om woonstraten aangenamer in te richten. Schepen van klimaat Tineke

Van Britsom (N-VA) liet reeds onderzoeken of dienstwagens niet konden gedeeld worden met de

inwoners buiten de kantooruren, maar dat blijkt te moeilijk.  Er zijn echter voldoende private initiatieven

zoals Cambio om dit toch in Temse mogelijk te maken?

TESAMEN


Smesstraat 131, 9140 Temse

info@tesamen-temse.be

0472 32 04 39

© Copyright. All Rights Reserved.