TESAMEN genieten vanTemse

TESAMEN genieten van Temse

22 augustus 2018De prachtige zomer loopt op z’n laatste benen. De nieuwe politieke beweging TESAMEN blikt tevreden terug en denkt met het oog op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen ook al eens aan de uitdagingen op toeristisch vlak voor onze gemeente.


Water en natuur zijn in Temse onze belangrijke

toeristische troeven.  De Schelde en de Durme, de

dijken en de polders, de Wase cuesta, het Schelde -

park, de Durmetuin en de Roomacker in Tielrode, het

Gelaagpark, het Fort van Steendorp, het Kijkverdriet,

de Roomkouter in Steendorp, de kleiputten

(Waesmeer, Tielrode, Steendorp), de bolle akkers, ...

Kortom, een enorm toeristisch potentieel dat helaas

nog te weinig naar waarde geschat wordt en in sommige

gevallen zelfs bedreigd is. 


Zo zal de ontpoldering langs de Durme in het kader van

het SIGMA-plan de dijken binnen een aantal jaar

definitief ontoegankelijk maken voor fietsers en

voetgangers. Onaanvaardbaar voor TESAMEN. Er moet daarom met de Vlaamse Waterweg onderhandeld worden over fiets- en wandelbruggen aan de bressen die vanaf 2022 in de dijk zullen worden geslagen. Het is nog niet te laat om dit te realiseren.

En waarom niet nadenken over een verbinding boven het water vanaf het jaagpad op de voormalige Boelwerf naar de Wilfordkaai? Dat is een zichtbare ‘missing link’. Na een ontdubbelde Scheldebrug zouden we nu ook werk moeten maken van een aantrekkelijke en ruime fiets- en wandelbrug?


Ook de waterbus die dagelijks vaart tussen Bazel en de Antwerpse haven, kan een extra boost geven aan het toerisme als ze doorgetrokken wordt naar Steendorp en Temse. Temse-centrum heeft trouwens heel wat waardevolle art deco -gebouwen op de Wilfordkaai, de Markt en omliggende straten. Dat wordt nog te weinig uitgespeeld en naar waarde geschat door het gemeentebestuur. Dat er nog steeds geen museum is over de Boelwerf in een gemeente met zo’n roemrijk verleden in de scheepsbouw, is overigens onbegrijpelijk.


TESAMEN vindt dat de voormalige steenbakkerij in Steendorp  een herbestemming moet krijgen als gebied voor natuurrecreatie, zodat ze één geheel vormt met de omliggende natuurgebieden.

Op de Roomacker in Tielrode mag geen verkaveling komen. Het gebied met het uniek uitzicht op de dorpskern en de monding van de Durme in de Schelde, kan toeristisch mooi aansluiten bij het ernaast gelegen provinciaal domein en moet via een RUP-wijziging herbestemd worden tot een uitbreiding van dat provinciaal domein.


Het Scheldepark moet na de heropening van het VITA-zwembad grondig worden aangepakt, zodat het opnieuw een volwaardige recreatieve en toeristische rol kan spelen. Wat de toekomst van de Durmetuin betreft, gaat TESAMEN ondubbelzinnig voor een publiek toegankelijk park met behoud van het voor onze regio unieke arboretum.


Het unieke netwerk aan kerkwegeltjes, buurtwegeltjes, trage wegen,… in Groot-Temse is een andere toeristische troef waar we best trots op mogen zijn. Er moet blijvend geijverd worden om die wegeltjes te heropenen of open te houden.

TESAMEN


Smesstraat 131, 9140 Temse

info@tesamen-temse.be

0472 32 04 39

© Copyright. All Rights Reserved.